Medzinárodný deň biodiverzity si pripomíname v súťaži Hypericum

Medzinárodný deň biodiverzity si pripomíname v súťaži Hypericum

Medzinárodný deň biodiverzity pripadá na 22. mája. V Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie si ho pripomenieme skôr, 21. mája prostredníctvom 21.ročníka súťaže Hypericum. Ide o environmentálne zameranú, pohybovo-vedomostnú súťaž s aktuálnou témou Klimatická zmena a strata biodiverzity.

Tento rok je zámerom súťaže, aby žiaci vytvorili čo najviac „ostrovov života“ – adaptačné opatrenia k podpore biodiverzity vo svojom blízkom okolí. Na školskom dvore vyrobili napríklad hmyzie hotely, vtáčie búdky, napájadlá, búdky pre netopiere, zelené ostrovčeky biodiverzity. Proces ich tvorby zdokumentovali a prezentovali pred komisiou. Druhou časťou súťaže je spoločné interaktívne zadanie, v ktorom riešia úlohy týkajúce sa prírodných zložiek regiónu Žitný ostrov. Posledná časť, už mimo hodnotenia, je vzdelávacia. Outdoorové aktivity orientované na spoznávanie CHVÚ Ostrovné lúky sú realizované v rámci questu „Zlatá záhrada“. 

Vytlačiť