Letná škola zameraná na geodáta v klimatickej zmene

Letná škola zameraná na geodáta v klimatickej zmene

Letná škola "Geospatial Technologies for Building Resilience" bola zameraná na využitie geopriestorových technológií a pochopenie praktických nástrojov, ktoré umožňujú efektívnejšie pracovať s geodátami a využívať ich na riešenie environmentálnych problémov. Cieľovou skupinou boli profesionáli z národných agentúr a medzinárodných organizácií, zástupcovia relevantných mimovládnych organizácií a akademického sektora.

Tohtoročný workshop sa uskutočnil 24. - 28. júla v Budapešti a skúmal využitie geopriestorových technológií pre budovanie a zlepšovanie odolnosti komunít voči katastrofám a dôsledkom klimatickej zmeny. Workshop bol organizovaný Stredoeurópskou Univerzitou (Central European University (CEU)) a Americkou Univerzitou Strednej Ázie (American University of Central Asia (AUCA)) v spolupráci s Úradom OSN pre vesmírne záležitosti (United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)). Podujatie je súčasťou série spoločných školení OSN-CEU v rámci projektu ISEPEI "Prepojenie IKT a životného prostredia". Projekt ISEPEI si kladie za cieľ vyriešiť medzeru medzi geopriestorovým priemyslom a odborníkmi pracujúcimi v životnom prostredí poskytovaním vzdelávania a profesionálnych školení v tejto oblasti. Viac informácií: https://summeruniversity.ceu.edu/courses/geospatial-technologies-building-resilience

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť