Kreatívny a vzdelávací Týždeň európskych geoparkov

Kreatívny a vzdelávací Týždeň európskych geoparkov

Slovenská agentúra životného prostredia sa v spolupráci s Banskoštiavnickým a Banskobystrickým geoparkom zapojila do medzinárodného podujatia Týždeň európskych geoparkov, prostredníctvom realizácie jednodňových environmentálno-edukačných aktivít.

V Banskoštiavnickom geoparku (7. júna 2022) išlo o podujatie Spoznaj sopku, v ktorej žiješ pre deviaty ročník ZŠ Maximiliána Hella zo Štiavnických Baní a prvý ročník SPŠ Samuela Mikovíniho z Banskej Štiavnice. Formou zaujímavých odborných výkladov mohli študenti v priestoroch montanistickej expozície Bane Starovšechsvätých v Hodruši Hámroch, získať všeobecné informácie o vzniku a vývoji Štiavnického stratovulkánu, regionálnej mineralógii, montanistike a kultúrno-historických fenoménoch v prepojení na budovanie jednotlivých prvkov objektovej sústavy geoparku. To všetko umocnila možnosť fárať do štôlne Starovšechsvätých, vidieť výnimočnú povrchovú expozíciu, spoznávať minerály pod mikroskopom, či ryžovať zlato so získaním certifikátu pod vedením skúsených geológov, geografov a montanistov.

V Banskobystrickom geoparku (9. júna 2022) bolo realizované v exteriéroch Chaty Lubetha v Ľubietovej, pre žiakov Spojovej ZŠ z Banskej Bystrice v rámci školy v prírode, podujatie V krajine vyhasnutej sopky. Žiaci sa dozvedeli prostredníctvom zaujímavých prezentácii o sopečnej činnosti, geologických a mineralogických zaujímavostiach (hlavne z oblasti tvorby opálov, granátov a langitu), ako aj o výnimočných atraktivitách svojho rodiska. Oboznámili sa s funkčným 3D modelom stratovulkánu Poľana, ľubietovskými minerálmi pozorovanými cez mikroskop a vyskúšali si aj stavanie modelov starých banských remesiel z Banskej veže Ľubor, či prácu zlatokopov pri praktickom ryžovaní zlata – almandínov .

Fotogaléria

Vytlačiť