Kráčaj udržateľne!

Kráčaj udržateľne!

Vyzývajú organizátori zo Slovenskej agentúry životného prostredia najmladšiu generáciu prostredníctvom 5. kola súťaže Envirospektrum. Svoje udržateľné kroky a kroky ich bezprostredného okolia majú za úlohu  zaznamenať opäť prostredníctvom fotoaparátu. O šetrení zdrojov, stratégií udržateľnosti a ohľaduplnosti k všetkému živému navôkol totiž nestačí iba hovoriť, je potrebné konať.           

 

Téma Kráčaj udržateľne!deti a mládež motivovať k tomu, aby sa zamysleli nad vplyvom výroby potravín, oblečenia, energie a mobility na životné prostredie. Majú tak na jednej strane možnosť ukázať svoj fotografický talent a na druhej strane prispieť do diskusie na podporu udržateľnosti našej spoločnosti.
     

Do Envirospektra môžu prihlásiť svoje snímky do 10. februára 2021 žiaci základných a stredných škôl na Slovensku, vo veku od 6 do 19 rokov. Pre víťazov sú pripravené hodnotné ceny ako sú zrkadlovka či tablet.  Propozície, anotácia a   prihláška do súťaže sú dostupné na portáli environmentálnej výchovy – EWOBOX.


    

Súťaž Envirospektrum má rozvíjať vzťah detí a mládeže k prírode a životnému prostrediu. Súťažné fotografie by mali mať tvorivý a moti-tivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah a rôzne pohľady detí k životu a k prírode.

Vytlačiť