Kráčaj udržateľne

Kráčaj udržateľne

Dve slová, ktoré boli výstižným sloganom 5. ročníka fotografickej súťaže pre deti a mládež Envirospektrum, v rámci ktorej mohli žiaci, študenti a mladí ľudia do 19 rokov prostredníctvom fotoobjektívu pozorovať, zachytiť a vyjadriť svoj pohľad na vplyv výroby potravín, oblečenia, energie a mobility na životné prostredie.

Poznáme víťazov 5. ročníka fotografickej súťaže Envirospektrum

V čase od 26. októbra 2020 do 3. marca 2021 sa uskutočnilo už 5. kolo fotografickej súťaže pre deti a mládež Envirospektrum. Do aktuálneho ročníka bolo prihlásených celkom 1182 fotografií od 480 súťažiacich z celého Slovenska. Ich vzťah a pohľady  k životu a k prírode. svojim tvorivým a motivačným charakterom prezentujú všetky súťažné fotografie.

Téma tohto ročníka Kráčaj udržateľne bola skutočne náročná. Súťažiaci sa s ňou museli najprv stotožniť, avšak do hľadania vhodného objektu  pre svoj fotoaparát sa pustili s veľkou chuťou. Pre hodnotiacu porotu bolo preto veľmi náročné vybrať top fotografie. Jej členovia posudzovali nápad, porozumenie a zobrazenie danej témy.

Zaujíma vás, aké fotografie boli zaslané do súťaže? Chcete vedieť, ako porota rozhodla o víťazoch 5. ročníka súťaže Envirospektrum? Čítajte viac na našom ewoboxe.

Poslaním EWOBOXU je zhromažďovať a zdieľať informácie z oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety prostredníctvom internetového portálu – boxu. Tento priestor je otvorený pre všetkých, ktorí environmentálnu výchovu tvoria, realizujú, potrebujú alebo ňou jednoducho žijú.

Vytlačiť