Informačný deň k EDOK 2020

Informačný deň k EDOK 2020

Slovenská agentúra životného prostredia spolu s Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene Vás pozývajú na Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine. Jeho XII. ročník sa uskutoční 21. júla 2020 v Kongresovom centre Študentského domova Ľ. Štúra TU vo Zvolene, Študentská ul. 17.

Seminár je zameraný na aktuálne otázky starostlivosti o krajinu a organizuje sa v rámci implementácie jedného z dohovorov Rady Európy na Slovensku. Sprievodnou aktivitou podujatia je panelová výstava „Cena Slovenskej republiky za krajinu“.

Svoju účasť na podujatí potvrďte prosím na  adrese: iveta.bohalova@sazp.sk. Všetci ste srdečne vítaní.

ilustračné foto: Pixabay, Lubos Houska

Vytlačiť