Hypericum 2023 o mokradiach Žitného ostrova

Hypericum 2023 o mokradiach Žitného ostrova

V Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie sa 23. mája uskutočnil 23. ročník súťaže Hypericum, ktorá sa obyčajne koná pri príležitosti Svetového dňa biodiverzity.

Hlavnou témou tohto ročníka boli mokrade, voda a vodozádržné opatrenia na Žitnom ostrove, a tak sme tému druhovej rozmanitosti rozšírili o druhy mokraďných a vodných biotopov. Práve preto sme aj súťažný deň stanovili na Svetový deň korytnačiek. Korytnačka močiarna je jediný pôvodný druh korytnačiek na Slovensku, ktorej sa v súčasnosti pripisuje kritický stav ohrozenia. Tento deň sme obohatili prednáškou o korytnačkách a účastníci súťaže mali možnosť vidieť naživo európsky, aj africký druh korytnačky.

Súťaže Hypericum sa zúčastnilo 10 tímov z rôznych obcí Žitného ostrova (Senica, Hamuliakovo, Okoč, Zemianska Olča, Bratislava, Veľké Lovce, Nové Zámky, Gbelce a Zlatná na Ostrove). Súťažné tímy boli zmiešané, z rôznych ročníkov 2. stupňa ZŠ, s vyučovacím jazykom slovenským, aj maďarským. Súťažilo sa v oboch jazykoch, na štyroch stanovištiach areálu SEV Dropie. Žiaci odpovedali na otázky z oblasti botaniky, zoológie a klimatických pomerov Žitného ostrova, museli absolvovať aj praktickú, poznávaciu časť z botaniky – určovanie rastlín. Akýmsi vstupom do súťaže bola požiadavka zrealizovať adaptačné vodozádržné opatrenie – vybudovať dažďovú záhradu na školskom dvore alebo v jej blízkom okolí.

Súťažné tímy boli všetky veľmi aktívne. Avšak prvé miesto získal tím zo ZŠ Gbelce, druhé miesto obsadili žiaci zo ZŠ s VJM v Zlatnej na Ostrove a tretie miesto sa ušlo ZŠ s VJM v Okoči.

Umiestneným blahoželáme, a všetkým účastníkom i pedagógom prajeme veľa nadšenia, vytrvalosti a chuti do učenia pri ich ďalšej práci a súťažiach.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť