Hlavnou témou tohto ročníka festivalu ŠIŠKA boli environmentálne záťaže

Hlavnou témou tohto ročníka festivalu ŠIŠKA boli environmentálne záťaže

Po ročnej prestávke, zapríčinenej pandémiou COVID 19, sa priaznivci environmentálnej výchovy z celého Slovenska opäť stretli v Krušetnici na obľúbenej „ŠIŠKE“. Festival, ktorý sa teší mimoriadnej priazni odbornej, ale aj širokej verejnosti, tak opätovne mohol predstaviť to najzaujímavejšie z oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania.

Oproti iným ročníkom bol ten aktuálny poznačený zhoršujúcou sa pandemickou situáciou a prísnymi opatreniami. Napriek tomu sa tieto okolnosti neprejavili na kvalite festivalu či jeho príspevkov. Viac ako štyridsať účastníkov si vypočulo viacero zaujímavých prezentácii, ktoré sa venovali hlavnej téme -  environmentálne záťaže .

Oficiálny program festivalu otvoril v prvý večer prednáškou Róbert Jelínek zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, pričom následne sa účastníci oboznámili s najnovšími publikáciami a materiálmi k hlavnej téme.

Druhý deň, po úvodných dvoch blokoch prezentácii, sa konalo viacero exkurzií - v priestoroch  železnice v Oravskej Lesnej a v priestoroch spoločnosti Ekoray, ktorá sa venuje komplexnému spracovaniu elektroodpadu.  Návštevníci festivalu ŠIŠKA sa tiež zoznámili s inšpiratívnym filmom Príbeh krajiny lúk, na ktorom spolupracovala aj Katarína Vajliková zo Strediska environmentálnej výchovy SAŽP Dropie. Film približuje atmosféru, starosti aj radosti poľnohospodárskej krajiny Dolného Žitného ostrova. Súčasťou programu bola aj prezentácia krátkeho filmu od Tomáš Ščepka s názvom PET kajak projekt, v ktorom poskytol svoj osobný pohľad na tému znečistenia našich tokov plastovým odpadom.

Posledný, tretí deň festivalu, bol venovaný výlučne prezentáciám účastníkov. Prezentácie príspevkov, ako aj samotné príspevky nájdete na stránke podujatia:  https://www.ewobox.sk/sazp/siska.

Fotogaléria

Vytlačiť