Hlasujte o najkrajšiu fotografiu fotosúťaže "S vrtuľkou na cestách"

Hlasujte o najkrajšiu fotografiu fotosúťaže "S vrtuľkou na cestách"

„S vrtuľkou na cestách“ je súťaž originálnych fotografií s motívom vrtuľky, ktorú ste si mohli jednoducho vyrobiť a vziať so sebou na prázdniny. Vrtuľku sme nazvali „Airik“ a je maskotom projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej ako „Populair“).

Súťaž je určená pre širokú verejnosť bez rozdielu veku. Organizátorom je Slovenská agentúra životného prostredia v rámci realizácie projektu Populair. Naším zámerom bolo počas letného obdobia zozbierať fotografie z rôznych prázdninových destinácií a poukázať na negatívne aj pozitívne javy, ktoré súvisia s ovzduším. Zaujímalo nás aj to, aký dopravný prostriedok na svojich cestách za oddychom využijete. Doprava má totiž významný vplyv na kvalitu ovzdušia – je jedným z hlavných zdrojov znečisťujúcich látok, ktoré môžu negatívne vplývať na naše zdravie - https://dnesdycham.populair.sk/mozne-ucinky-na-zdravie.

Hodnotenie zozbieraných fotografií bude prebiehať v dvoch formách, a to verejným hlasovaním na webovom sídle projektu v záložke Aktuality/Fotosúťaž a odbornou porotou. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovom sídle projektu a FB Populair 7. septembra 2023, kedy si pripomíname Svetový deň čistého ovzdušia. Termín pre hlasovanie na dnesdycham.populair.sk: 16. 8. – 31. 8. 2023.

Hlasovať je možné tu:

https://dnesdycham.populair.sk/foto-sutaz-2023-hlasuj

 

Vytlačiť