Festival NATURE o hudbe aj ovzduší

Festival NATURE o hudbe aj ovzduší

NATURE je dvojdňový festival pre moderných ľudí, ktorým „TO“ nie je jedno. Je pre ľudí s rešpektom k sebe samým, ale aj k bytostiam a veciam naokolo. Je pre takých, ktorí sa radi bavia s kvalitnou hudbou a s vážnou tvárou diskutujú o existenčných problémoch našej planéty. Podujatie sa koná v Jahodnej pri Košiciach v termíne od 1. do 3. júla.

Podujatie sa bude konať za účasti ministra životného prostredia Jána Budaja, ktorý sa s účastníkmi festivalu stretne na diskusii  dňa 2. júla o 17.00. Krátko pred touto diskusiou je plánovaná za účasti SAŽP prezentácia zástupcov projektu LIFE IP Znečistenie ovzdušia (Populair).

Téma: Drevo ako tradičné palivo

V dôsledku energetickej krízy a vojnového konfliktu na Ukrajine čoraz viac domácností zvažuje ako a čím bude v chladnom období vykurovať svoju domácnosť. Drevo bolo vždy považované za dostupné palivo – aj v časoch neistoty.  Vykurovanie vlhkým drevom a iným nevhodným palivom môžu prinášať negatívny dopad na životné prostredie, a to najmä na vzduch, ktorý dýchame. Aké vlastnosti má mať palivové drevo? Môžeme uvažovať o kúrení drevom aj v centrách našich miest? Aké sú správne techniky vykurovania? Aké škodlivé látky vznikajú pri nedokonalom spaľovaní a ako nám škodia? Týka sa problém znečisteného ovzdušia aj Košického kraja? Aký je jeho rozsah?

Tieto a ďalšie otázky sa budú snažiť zodpovedať:

Imrich Fekete

Pracuje v Slovenskej agentúre životného prostredia ako manažér kvality ovzdušia pre zónu Košický kraj v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE Populair). Monitoruje plnenie jednotlivých opatrení zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia zahrnutých v Programoch na zlepšenie kvality ovzdušia. V záujme zlepšenia kvality ovzdušia na lokálnej úrovni spolupracuje so štátnymi inštitúciami, samosprávou, priemyselným sektorom, školstvom, mimovládnymi organizáciami a s verejnosťou. Najradšej relaxuje v prírode pri prechádzkach so svojim psom a pri vode.

Ján Rudy

Je rovnako manažér kvality ovzdušia pre zónu Košický kraj v rámci projektu LIFE Populair, pracuje na Úrade Košického samosprávneho kraja. Po štúdiu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, kde bol zameraný na pôdnu biológiu, dostal príležitosť venovať sa aj zložke životného prostredia na opačnom konci – ovzdušiu. Postupne sa dostáva ku príčinám problému znečistenia ovzdušia v Košickom kraji. Je najvyšší čas ich efektívne riešiť. Verí, že sa nám to spoločnými silami podarí.

 

Viac informácií o festivale a programe nájdete tu: https://festivalnature.sk/

Foto: Pixabay

Vytlačiť