EVVO riešili naposledy v tomto roku, ale nie poslednýkrát

EVVO riešili naposledy v tomto roku, ale nie poslednýkrát

Členovia pracovnej skupiny pre vytvorenie funkčného systému EVVO v SR sa stretli naposledy v tomto kalendárnom roku, koncom októbra (24. a 25. 10. 2019) v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie. Zástupcovia štátnych a neziskových organizácií absolvovali spoločne šesť stretnutí, na ktorých riešili dva koncepčné projekty na podporu kvality EV.

 

Portál environmentálnej výchovy
Jedinečný portál environmentálnej výchovy, ktorý v stredoeurópskych podmienkach nemá obdobu bude symbolicky spustený a uvedený do života počas Festivalu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA, 25. – 27. novembra 2019. Prečítate z fotografie názov nového portálu, ktorý vyskladali účastníci stretnutia vlastnými telami?

 

Certifikácia organizácií poskytujúcich environmentálnu výchovu
Pôjde o systém otvorený všetkým subjektom, ktoré pôsobia v neformálnej environmentálnej výchove a majú snahu o skvalitnenie svojej činnosti a služieb. V súčasnosti sa skupina zaoberá definovaním kritérií kvalitnej environmentálnej výchovy, ktoré budú slúžiť ako nástroj hodnotenia organizácie, tak ako vodítko pre jej sebareflexiu.  

 

Je skvelé vidieť, že spolu im to ide, a že táto spolupráca prináša, okrem iného, aj reálne výstupy. Preto sa dohodli, že sa nestretávajú poslednýkrát. Pokračovať chcú spoločne v roku 2020. Pridať sa však môžete aj vy.

Vytlačiť