EKOKÓDEX vo finále

EKOKÓDEX vo finále

Zamestnanci Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) si uvedomujú, že pracovať v oblasti životného prostredia znamená aj ísť svojmu okoliu príkladom uvedomelým správaním. Počas niekoľkých mesiacov uvažovali nad zásadami takéhoto správania a teraz sa stretli, aby spoločne prijali finálnu podobu Ekokódexu.

Hoci iniciatíva prišla z radov pracovníkov environmentálnej výchovy, do procesu prípravy ekoprincípov boli zahrnutí všetci zamestnanci SAŽP. V covidovom období sa sumarizovali formou dotazníka, ktorý priniesol zaujímavé výsledky o preferenciách a názoroch zamestnancov na environmentálne správanie agentúry. Spätnú väzbu sa podarilo získať aj pripomienkovaním kódexu jednotlivými odbormi SAŽP.

Po uvoľnení opatrení a návrate zamestnancov do kancelárií sa 24. júna 2021, aj s podporou generálneho riaditeľa SAŽP, uskutočnila živá diskusia. Jej cieľom bolo spoločne zapracovať vznesené pripomienky a pripraviť finálne znenie kódexu.

Prihlásenie sa k určitých princípom nás však ešte nerobí takými, akými chceme byť. Dôležité bude vytvoriť nástroje, podmienky a motivačné prostredie pre uplatňovanie kódexu v každodennej praxi.  Naša cesta preto nekončí finálnou podobou Ekokódexu, ale pokračuje ďalej!

 

Prílohy

    Vytlačiť