Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2020

Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2020

Zlepšeniu kvality ovzdušia v našich mestách a obciach bude venovaná konferencia, ktorá sa uskutoční 29. až 30 septembra v hoteli Dixon v Banskej Bystrici.  Podujatie, ktorého hlavným cieľom je predstaviť projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia relevantným zástupcom orgánov štátnej správy a samosprávy, organizujú Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia.  Venované bude aj diskusii  o úlohe manažérov kvality ovzdušia ako odbornej podpory týchto orgánov. Účastníkom konferencie bude prezentovaný aj legislatívny, strategický a koncepčný rámec na dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia na Slovensku a v Českej republike, monitoring, modelovanie a hodnotenie kvality ovzdušia, metodické prístupy k vymedzovaniu oblastí riadenia kvality ovzdušia (ORKO) a k programom na zlepšenie kvality ovzdušia. Konferenciu obohatia aj prednášky zamerané na možnosti financovania opatrení, prácu s verejnosťou, vhodné metódy a formy komunikácie a hlavne príklady realizovaných projektov z vybraných slovenských a českých miest. Viac informácii nájdete na webovej stránke projektu. Na podujatie sa môžete zaregistrovať do 15. septembra. 2020.

 

Vytlačiť