Ďalších 20 aktérov sa prihlásilo k obehovej ekonomike

Ďalších 20 aktérov sa prihlásilo k obehovej ekonomike

K platforme Obehové Slovensko, na ktorej činnosti sa doteraz podieľalo sedem zakladajúcich organizácií, sa počas virtuálneho stretnutia prihlásilo 29. júna 2020 ďalších 20 aktérov. Tým sa budú iniciatívne podieľať na aktivitách a strategickom smerovaní platformy a podpore obehového hospodárstva na Slovensku.

Podpisom spoločného vyhlásenia demonštrovali nutnosť urýchliť prechod na obehové a zelenšie Slovensko. Dobrovoľne vyhlásili, že budú podporovať výmenu skúseností a vedomostí, ako aj zdieľanie úspešných príkladov z praxe. Za dôležitú považujú aj diskusiu s tvorcami politík o príležitostiach a odstraňovaní bariér v prechode na obehové hospodárstvo, podpore podnikania v oblasti obehového hospodárstva a vzniku obehových partnerstiev a projektov.

K platforme sa pridali tieto spoločnosti a organizácie aktívne v oblasti obehového hospodárstva:

AfB Slovakia / Akadémia sociálnej ekonomiky / Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku / Business Leaders Forum / Business Lease Slovakia / Cyrkl /  Ekolumi /  Ecoplanet Slovakia / Ekoservis / Fecupral / Heineken Slovensko / ING Bank /  JRK Slovensko / Sensoneo /  SKC Foundry / SK-Tex / Slovenská akadémia vied / Velux Slovensko / Taylor Wessing / Tesco Slovensko

Profily podnikov a ďalších aktérov v obehovom hospodárstve budú postupne zverejňované na Informačnej platforme Zelené hospodárstvo.

Obehové Slovensko je verejno-súkromná platforma na podporu obehového hospodárstva, ktorá  spája spoločnosti, vládne inštitúcie, vedomostné centrá, podnikateľské združenia a mimovládne organizácie s cieľom urýchliť prechod na zelenšie a obehové Slovensko. Iniciatíva bola spustená v decembri 2019, zakladajúcimi organizáciami, ktorými sú Ministerstvo životného prostredia SR, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Slovak Business Agency, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Slovenská agentúra životného prostredia, PricewaterhouseCoopers Slovensko a Holandská obchodná komora. Obehové hospodárstvo, ktoré šetrí a efektívne využíva zdroje, má totiž nezastupiteľnú úlohu pri zelenej obnove nášho hospodárstva a pri dosahovaní klimatickej neutrality do roku 2050, keďže polovica emisií skleníkových plynov, viac ako 90 % straty biodiverzity a nedostatok vody sú spôsobené ťažbou a spracovaním zdrojov. Tento udržateľný model je považovaný za jednu z kľúčových priorít Európskej komisie, ktorá v marci tohto roku predstavila nový Akčný plán pre obehové hospodárstvo. K iniciatíve na podporu Európskej zelenej dohody a Zelenej obnovy európskej ekonomiky sa prihlásil aj minister životného prostredia, Ján Budaj.

Ilustračné foto: Pixabay

 

 

Prílohy

    Vytlačiť