Chystáte sa obnoviť svoj rodinný dom? Kontaktujte nás!

Chystáte sa obnoviť svoj rodinný dom? Kontaktujte nás!

Plán obnovy a odolnosti SR bol Radou pre hospodárske a finančné záležitosti schválený v júli 2021. Slovenská agentúra životného prostredia v rámci neho zodpovedná za implementáciu komponentu 2, konkrétne za investíciu zameranú na „Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov“.

Do roku 2026 plánujeme z tejto schémy obnoviť 30 000 rodinných domov na celom území Slovenska. Aktuálne pracujeme na príprave webového sídla www.obnovdom.sk, na ktorom budú verejnosti k dispozícii najnovšie informácie súvisiace s poskytnutím príspevku na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Spustenie webového sídla predpokladáme v priebehu najbližších týždňov.

V prípade akýkoľvek otázok k projektu obnovy rodinných domov nás neváhajte kontaktovať:

- telefonicky na čísle: ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 (Pracovné dni od 8:00 do 18:00), alebo +421 907 858705.

- alebo na na emailovej adrese obnovdom@sazp.sk.

Fotogaléria

Vytlačiť