CASRI – nový projekt SAŽP financovaný z programu Horizon Europe

CASRI – nový projekt SAŽP financovaný z programu Horizon Europe

CASRI je nový schválený projekt Slovenskej agentúry životného prostredia, odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce, financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Horizon Europe, financujúceho projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií.

Cieľom je identifikovať a koordinovať potreby výskumu a inovácií v oblasti životného prostredia a  udržateľnosti. Konzorcium projektu CASRI je tvorené 18 partnermi z rôznych štátov v rámci Európy. Medzi špičkové inštitúcie v danom konzorciu patria napr. Európska environmentálna agentúra, UBA (Nemecko), SYKE (Fínsko), ISPRA (Taliansko), PBL (Holandsko), FOEN (Švajčiarsko) a viaceré ďalšie. Projekt sa bude realizovať od budúceho roku po dobu 32 mesiacov.

Viac informácií o skupine a projekte tu: https://epanet.eea.europa.eu/reports-letters/epa-network-interest-group-on-citizen-science/interest-group-on-sustainability-research-and-solutions-epas.

 

Foto:Stretnutie partnerov IG EPAS v Bruseli (Belgicko)

Fotogaléria

fotogaléria
Vytlačiť