Čas na prihlásenie sa do súťaže Enviromesto sa kráti

Čas na prihlásenie sa do súťaže Enviromesto sa kráti

Už len necelé tri týždne majú mestá na Slovensku možnosť prihlásiť sa do súťaže Enviromesto 2021. Zaregistrovať sa môžu elektronicky na adrese enviromesto@sazp.sk, uzávierka prihlášok je stanovená na 16. júla 2021.

Tretí ročník súťaže, nad ktorým prevzal záštitu minister životného prostredia Ján Budaj, prinesie zapojeným mestám nielen prestížne ocenenie odzrkadľujúce ich pozitívny a invenčný prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie, ale aj možnosť zviditeľnenia sa na národnej úrovni. Prihlásené mestá súperia o štyri ocenenia v jednotlivých súťažných oblastiach, pričom celkovým víťazom súťaže bude mesto, ktoré sa zapojí do všetkých súťažných oblastí.

Počas dvoch uplynulých ročníkov sa do súťaže zapojilo takmer 30 slovenských miest. V roku 2017 zvíťazila Trnava a v roku 2019 sa  stal Enviromestom Kežmarok. Ziskom titulu sa pre obe mestá vytvoril priestor pre pozitívne koncepčné zmeny, ktoré prinášajú z dlhodobého hľadiska benefity nielen prírode, ale hlavne občanom samotným. „V Kežmarku nerobíme len opatrenia zo dňa na deň, ale pracujeme v širšom rozsahu rokov a vieme, kde mesto chceme v budúcnosti posunúť. Environmentálnu politiku uplatňujeme nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale najmä v reálnom živote. Získanie tohto prestížneho titulu nás podporilo v našej snahe a práci posúvať sa vpred, za novými envirozajtrajškami,“ uviedol Ján Ferenčák, primátor Kežmarku, ktorý rovnako, ako väčšina slovenských miest zápasí s dôsledkami klimatických zmien. „Už dávno nestojí otázka tak, či je potrebné robiť niečo na zmiernenie dopadu klimatických zmien, ale ako zavádzať konkrétne opatrenia čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Chcem povzbudiť aj ďalšie mestá aby sa do súťaže zapojili a zdieľali spolu príklady dobrej praxe. Odhliadnuc od konkurencie v súťaži máme totiž všetci spoločný cieľ – pripraviť našu krajinu čo najlepšie na prichádzajúce zmeny klímy a zmierňovať ich nepriaznivé dôsledky v mestskom prostredí.“ uviedol Peter Bročka, primátor Trnavy.

Vyhlasovateľom súťaže Enviromesto  je Ministerstvo životného prostredia SR, hlavným organizátorom súťaže je Slovenská agentúra životného prostredia. O ocenených a víťazovi  3. ročníka súťaže rozhodne hodnotiaca komisia zložená z odborníkov envirorezortu a zástupcov partnerských organizácií. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v októbri tohto roka počas národnej konferencie Životné prostredie miest.

Partnermi súťaže sú:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Technická univerzita vo Zvolene, Žilinská univerzita v Žiline, Karpatský rozvojový inštitút, o. z. Košice.

Kontakt: 
Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia environmentalistiky
Dolný Val 20,  010 01 Žilina, Tel +421 41 507 09 12 , 0905 968 136
www.sazp.sk/enviromesto

 

Do súťaže Enviromesto sa zapojila aj Považská Bystrica
Do súťaže Enviromesto sa zapojil aj Púchov
Vytlačiť