Ak chceme v mestách zaviesť udržateľnú mobilitu, verejný priestor musíme prispôsobiť v prvom rade ľuďom

Ak chceme v mestách zaviesť udržateľnú mobilitu, verejný priestor musíme prispôsobiť v prvom rade ľuďom

Vo štvrtok 19. novembra 2020 zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia ďalší, v poradí tretí workshop z cyklu „Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mobility“, tentokrát zameraný predovšetkým na východ Slovenska. O príklady z praxe sa podelili samosprávy i prevádzkovateľ zdieľaných bicyklov.

Prezentácie a diskusie boli zamerané na opatrenia a skúsenosti z východu Slovenska. Plán udržateľnej mobility mesta Košice prezentoval  Ing. Martin Rybár z  útvaru hlavného architekta mesta Košice, inštitucionálne plány mobility predstavil  RNDr. Ján Roháč z nadácie Ekopolis a o „smart systéme“ zdieľaných bicyklov v meste rozprával Ing. Matúš Digo z firmy Antik

Plán udržateľnej mobily mesta Košice, ktorý je jednou z „vrstiev“ územného plánu mesta, rieši rozvoj cyklodopravy a verejnej dopravy v metropole východu. Košice sú jednou z prvých samospráv na Slovensku, ktorá otvorene hovorí, že by sme mali plánovať mesto v prvom rade pre ľudí. Ak budeme vytvárať priestor pre automobily, budeme mať mestá áut, no ak budeme plánovať obytné priestory s potrebnou kvalitnou občianskou vybavenosťou v pešej dostupnosti, obyvatelia nebudú mať potrebu premiestňovať sa pre naplnenie bežných každodenných potrieb individuálnou automobilovou dopravou. Výsledkom bude atraktívny verejný priestor, lepšie životné prostredie a lepšia kvalita ovzdušia pre všetkých. 

Ak sa zamestnávateľ rozhodne podporiť svojich zamestnancov, aby mohli na dochádzanie do práce používať bicykle alebo zvoliť pešiu chôdzu, náklady, ktoré vloží do vytvorenia podmienok na uloženie bicyklov, vybudovania šatní, prípadne spŕch pre zamestnancov, sa mu vrátia v podobe lepšej výkonnosti a lepšieho zdravotného stavu zamestnancov. Na plánovanie takýchto opatrení sú vhodným nástrojom inštitucionálne plány mobility, prezentované na príklade Mestského úradu Banská Bystrica. Plán má uľahčiť pracovníkom mestského úradu využívanie udržateľných foriem dopravy.

Spoločnosť ANTIK Telecom, ktorá sa v prvom rade zaoberá prevádzkovaním telekomunikačných a informačných služieb, prevádzkuje aj viac ako 1000 zdieľaných bicyklov v mestách východného Slovenska. Systém funguje bez toho, aby bolo potrebné budovať tzv. dokovacie stanice alebo inú potrebnú infraštruktúru a pre zapojené mestá nie je finančne nákladný ani náročný na prevádzku. Naopak prispieva k budovaniu pozitívneho „image“ a súčasťou každého bicykla je aj mobilná reklama. Zaujímavou službou, ktorú tento rok spoločnosť pokusne zaviedla v meste Košice sú zdieľané kajaky. Hoci v tomto prípade nejde o skutočný prostriedok alternatívnej mestskej mobility, je to zaujímavé spestrenie verejného priestoru, ktoré ľuďom umožní objavovať prírodné krásy rieky Hornád priamo v meste. 

 

ilustačné foto: Pixabay

Vytlačiť