Novinky

Nórske fondy pomôžu samosprávam v boji proti klimatickým zmenám

Nórske fondy pomôžu samosprávam v boji proti klimatickým zmenám

 • 01.03.2021 12:20

Ministerstvo životného prostredia SR podporilo z Nórskych grantov projekty pre akčné samosprávy a zelenšie školy. Aj vďaka zvýšenej alokácii získalo deväť slovenských miest spolu 12...

Spúšťame súťaž pre deti a mládež: viete prečo a ako pomôcť zvieratám putovať krajinou?

Spúšťame súťaž pre deti a mládež: viete prečo a ako pomôcť zvieratám putovať krajinou?

 • 01.03.2021 13:30

V rámci projektu ConnectGREEN, ktorý sa zameriava na obnovu a manažment biokoridorov v horských regiónoch povodia Dunaja, vznikla aktivita zameraná aj na deti a mládež. Štátna ochrana...

Vplyvom znečisteného ovzdušia predčasne zomierajú stovky Slovákov

Vplyvom znečisteného ovzdušia predčasne zomierajú stovky Slovákov

 • 24.02.2021 12:02

Najvyššia koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší je v okolí Žiliny, Košíc a Ružomberka. V týchto oblastiach im možno pripísať viac ako 5 % úmrtí. V tejto súvislosti Slovensko...

Spustenie pilotnej fázy „Green Consumption Pledge”

Spustenie pilotnej fázy „Green Consumption Pledge”

 • 18.02.2021 15:07

Európska komisia v januári zahájila pilotnú fázu záväzku zelenej spotreby – dobrovoľnej priemyselnej iniciatívy s cieľom urýchliť príspevok európskych podnikov k podpore udržateľnej...

Štát bude nakupovať čistiace prostriedky, ktoré neškodia životnému prostrediu

Štát bude nakupovať čistiace prostriedky, ktoré neškodia životnému prostrediu

 • 16.02.2021 15:19

Vládny kabinet minulý týždeň podporil metodiku MŽP SR, ktorá zaväzuje verejných obstarávateľov zohľadniť environmentálne hľadisko pri nákupe čistiacich prostriedkov a upratovacích...

Výberové konanie na pozíciu generálny riaditeľ SAŽP

Výberové konanie na pozíciu generálny riaditeľ SAŽP

 • 11.02.2021 18:43

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici vyhlasuje v zmysle...

Hľadáme Dedinu roka 2021!

Hľadáme Dedinu roka 2021!

 • 11.02.2021 16:44

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila podmienky súťaže Dedina roka 2021. Oficiálne tým spustila jej 11. ročník, nad ktorým prevzal záštitu minister životného prostredia...

Ako efektívne plánovať a realizovať udržateľnú mobilitu

Ako efektívne plánovať a realizovať udržateľnú mobilitu

 • 10.02.2021 12:56

vám priblíži školiaci a metodický materiál Zásady, postupy a príklady plánovania udržateľnej mestskej mobility.

Minister Ján Budaj chce viac zelených zákaziek v IT a cestnej doprave

Minister Ján Budaj chce viac zelených zákaziek v IT a cestnej doprave

 • 15.02.2021 12:39

Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje manuál pre nové postupy pri nákupoch počítačov, monitorov, mobilných telefónov, ako aj v cestnej doprave.

Hľadáme európsky strom s najsilnejším príbehom

Hľadáme európsky strom s najsilnejším príbehom

 • 05.02.2021 10:56

Počas celého februára majú ľudia opäť možnosť vybrať jeden z najpútavejších príbehov v 11. ročníku prestížnej ankety Európsky strom roka. Za Slovensko bojuje víťaz národnej...

Dôležitosť mokradí a vody pripomína Svetový deň mokradí

Dôležitosť mokradí a vody pripomína Svetový deň mokradí

 • 02.02.2021 10:45

Za Svetový deň mokradí je vyhlásený 2. február. V tento deň bol v roku 1971 v iránskom meste Ramsar podpísaný Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy...

SAŽP participovala pri vydaní medzinárodnej publikácie

SAŽP participovala pri vydaní medzinárodnej publikácie

 • 19.01.2021 13:59

Slovenská agentúra životného prostredia spolu s Európskou environmentálnou agentúrou podporili spracovanie a vydanie Správy o stave životného prostredia Moldavskej republiky za obdobie rokov...

Zelená obnova rodinných domov

Zelená obnova rodinných domov

 • 12.01.2021 17:24

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia ďakujú občanom, ktorí prejavili záujem zapojiť sa do projektu Zelenej obnovy rodinných...

Vypočítať uhlíkovú stopu pomôže nová kalkulačka

Vypočítať uhlíkovú stopu pomôže nová kalkulačka

 • 23.12.2020 14:13

Ministerstvo životného prostredia ponúka pred koncom roka 2020 kalkulačku individuálnej uhlíkovej stopy. Za pár minút si s jej pomocou vypočítate, koľko kilogramov emisií skleníkových...

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru úspešne ukončilo ďalší projekt

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru úspešne ukončilo ďalší projekt

 • 16.12.2020 14:28

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru (RCBD), ktoré je organizačnou zložkou SAŽP, realizovalo od septembra 2019 projekt na Posilnenie kapacít súvisiacich so zberom dát v oblasti...

Seminár o aktuálnych témach ochrany ovzdušia

Seminár o aktuálnych témach ochrany ovzdušia

 • 08.12.2020 13:59

Aktuálnym témam ochrany ovzdušia bol venovaný seminár, ktorý sa uskutočnil 1. decembra 2020 online formou. Cieľom podujatia bola výmena informácií a skúseností pri uplatňovaní platnej...

Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mobility?

Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mobility?

 • 01.12.2020 09:47

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na posledný tohtoročný workshop k téme Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mobility, ktorý sa uskutoční...

O progrese v riešení environmentálnych zaťaží informujú nové publikácie

O progrese v riešení environmentálnych zaťaží informujú nové publikácie

 • 27.11.2020 13:03

Slovenská agentúra životného prostredia v úzkej spolupráci s Ministerstvom životného prostredia zostavila a vydala ďalšie nové publikácie z oblasti riešenia environmentálnych záťaží...

Ak chceme v mestách zaviesť udržateľnú mobilitu, verejný priestor musíme prispôsobiť v prvom rade ľuďom

Ak chceme v mestách zaviesť udržateľnú mobilitu, verejný priestor musíme prispôsobiť v prvom rade ľuďom

 • 23.11.2020 13:47

Vo štvrtok 19. novembra 2020 sa uskutočnil tretí workshop z cyklu „Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mobility“, tentokrát zameraný predovšetkým na východ...

Environmentálne záťaže na Slovensku – príklady dobrej praxe z realizovaných projektov

Environmentálne záťaže na Slovensku – príklady dobrej praxe z realizovaných projektov

 • 18.11.2020 11:56

Prvá časť publikácie Environmentálne záťaže na Slovensku - príklady dobrej praxe v rámci realizovaných projektov prieskumov, sanácií a monitorovania environmentálnych záťaží okrem...