Novinky

Odbor environmentálneho manažérstva a Regionálne centrum Bazilejského dohovoru menia svoje sídlo

Odbor environmentálneho manažérstva a Regionálne centrum Bazilejského dohovoru menia svoje sídlo

 • 22.06.2021 08:17

Na novej adrese, Martinská 49, Bratislava 821 05, ich nájdete od pondelka 28. júna 2021.

Stredisko praktickej environmentálnej výchovy SAŽP Dropie prejde revolučnou premenou

Stredisko praktickej environmentálnej výchovy SAŽP Dropie prejde revolučnou premenou

 • 16.06.2021 09:49

Environmentálna výchova a vzdelávanie má pevné miesto v štruktúre Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) prakticky od jej vzniku. Zažila fázy rozmachu a budovania siete...

Európsky týždeň mobility 2021 opätovne upriami pozornosť na udržateľnú dopravu

Európsky týždeň mobility 2021 opätovne upriami pozornosť na udržateľnú dopravu

 • 15.06.2021 21:22

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky prichádza s 20. ročníkom kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM)....

Verejné pripomienkovanie

Verejné pripomienkovanie

 • 14.06.2021 10:45

Zapojte sa do pripomienkovania revidovaného návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky Environmentálne vhodný produkt pre skupinu produktov Izolačné materiály.

Workshop o kvalite ovzdušia pre samosprávy Žilinského a Banskobystrického kraja

Workshop o kvalite ovzdušia pre samosprávy Žilinského a Banskobystrického kraja

 • 14.06.2021 10:51

O príklady dobrej praxe pri zavádzaní opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia sa podelia zástupcovia samospráv na druhom zo série workshopov, ktorý sa bude konať 22. júna 2021.

Webinár otvorí tému Zelenej dohody a zeleného financovania na Slovensku

Webinár otvorí tému Zelenej dohody a zeleného financovania na Slovensku

 • 14.06.2021 10:54

Zaujíma vás čo je cieľom Zelenej dohody, aké prínosy môže mať napr. pre vašu firmu a aké sú možnosti udržateľného financovania? V tomto prípade vám Slovenská agentúra životného...

Slovensko má nový geopark

Slovensko má nový geopark

 • 07.06.2021 10:32

Slovenské jaskyne sú svetoznáme, ale menej sa vie o geoparkoch. Tieto územia slúžia vo svete ako moderný nástroj cestovného ruchu a nového spôsobu využitia voľného času. Ich cieľom je...

SAŽP oslávi Svetový deň životného prostredia Slnovratom na Dunaji

SAŽP oslávi Svetový deň životného prostredia Slnovratom na Dunaji

 • 04.06.2021 06:59

Svetový deň životného prostredia je ustanovený na 5. júna. Tento dátum je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v...

Využívajme spoločne informačný nástroj na podporu zelenej transformácie Slovenska

Využívajme spoločne informačný nástroj na podporu zelenej transformácie Slovenska

 • 01.06.2021 14:29

Informačná platforma Zelené hospodárstvo (IP ZH), prevádzkovaná SAŽP, ponúka každému z nás možnosť prispieť k naplneniu navrhovaných ambicióznych cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR,...

V národnej súťaži Enviromesto oceníme výnimočné slovenské mestá

V národnej súťaži Enviromesto oceníme výnimočné slovenské mestá

 • 02.06.2021 15:36

Mestá na Slovensku majú ambíciu rešpektovať životné prostredie a pre svojich občanov zabezpečiť vysokú kvalitu života. Aby sme podporili snahy o tieto ambície, Ministerstvo životného...

Začína sa Dekáda OSN pre obnovu ekosystémov 2021 – 2030

Začína sa Dekáda OSN pre obnovu ekosystémov 2021 – 2030

 • 02.06.2021 09:57

5. júna 2021 sa začína Dekáda OSN pre obnovu ekosystémov 2021 – 2030, ktorej cieľom je predchádzanie a zastavenie degradácie ekosystémov ako aj ich uvedenie do pôvodného stavu.

Týždeň európskych geoparkov sa začal výstavou

Týždeň európskych geoparkov sa začal výstavou

 • 31.05.2021 15:20

Slovenská akadémia vied, Slovenská agentúra životného prostredia a Medzirezortná komisia Siete geoparkov SR pri príležitosti konania environmentálno-edukačného podujatia Týždeň...

Medzinárodný deň biodiverzity si pripomíname v súťaži Hypericum

Medzinárodný deň biodiverzity si pripomíname v súťaži Hypericum

 • 21.05.2021 16:12

Medzinárodný deň biodiverzity pripadá na 22. mája. V Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie si ho pripomenieme skôr, 21. mája prostredníctvom 21.ročníka súťaže Hypericum. Ide o...

Pozvánka na workshop - Plánovanie udržateľnej mobility

Pozvánka na workshop - Plánovanie udržateľnej mobility

 • 20.05.2021 14:16

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na prvý zo série tohtoročných workshopov v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia k téme Plánovanie udržateľnej...

Verejné konzultácie k dokumentom s témou udržateľnosti

Verejné konzultácie k dokumentom s témou udržateľnosti

 • 20.05.2021 11:58

Oznamujeme, že aktuálne prebiehajú verejné konzultácie k týmto dokumentom:

Výsledky videosúťaže k projektu ConnectGREEN sú známe

Výsledky videosúťaže k projektu ConnectGREEN sú známe

 • 20.05.2021 11:23

V rámci projektu ConnectGREEN, ktorý sa zameriava na obnovu a manažment biokoridorov v horských regiónoch povodia Dunaja, vznikla v marci aktivita zameraná na deti a mládež. Štátna ochrana...

Verejný odpočet PHÚ za rok 2020

Verejný odpočet PHÚ za rok 2020

 • 19.05.2021 17:11

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) prostredníctvom online platformy 19. mája 2021 uskutočnila verejný odpočet činností Plánu hlavných úloh za rok 2020

O titul Dedina roka 2021 zabojuje historicky najvyšší počet slovenských obcí

O titul Dedina roka 2021 zabojuje historicky najvyšší počet slovenských obcí

 • 12.05.2021 16:30

Súťaž Dedina roka má za sebou viac ako dvadsaťročnú tradíciu. Aktuálny, 11. ročník, priniesol viacero organizačných noviniek, čo sa stretlo s mimoriadnym záujmom. O titul Dedina roka...

Príležitosť pre zlepšenie kvality ovzdušia na východnom Slovensku

Príležitosť pre zlepšenie kvality ovzdušia na východnom Slovensku

 • 07.05.2021 14:11

V utorok 4. mája 2021 organizovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) a manažérmi kvality ovzdušia z Košického...

Verejné pripomienkovanie

Verejné pripomienkovanie

 • 27.04.2021 12:15

Zapojte sa do pripomienkovania revidovaného návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov "Zariadenia na...