Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 30 z 330
Mária Ulrichová Ing. arch.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
maria.ulrichova@sazp.sk
0906 314121, 0907 850133
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Beata Vaculčíková Ing.
špecialista na mestské životné prostredie 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
beata.vaculcikova@sazp.sk
041 5070913
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Juraj Vajcík Ing.
špecialista - odpady a zelená ekonomika 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
juraj.vajcik@sazp.sk
048 4374289
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Vajliková Ing.
vedúca SEV Dropie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
katarina.vajlikova@sazp.sk
035 7896055, 0905 314427
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Miroslava Valašková Ing.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
miroslava.valaskova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Vladimír Valent Ing.
Sieťový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
vlado.valent@sazp.sk
048 4374 234, 0915 595210
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
František Valuška Ing.
projektový manažér NP6 
Odbor riadenia projektov 1 
frantisek.valuska@sazp.sk
048 4374126
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Alena Vaňová Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trenčín 
Malá regionálna kancelária Trenčín 
alena.vanova@sazp.sk
, Trenčín, 911 01
Sekcia plánu obnovy  
Richard Varga Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
richard.varga@sazp.sk
0906 314113
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jozef Vengrin Ing.
špecialista PZPH 
Odbor environmentálnych služieb 
jozef.vengrin@sazp.sk
048 4374166
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Alena Vengrinová Ing.
Environmentalista 
Odbor environmentálnych služieb 
alena.vengrinova@sazp.sk
048 4374165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Martina Veselovská Ing.
špecialista na projekty a environmentálne programy 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
martina.veselovska@sazp.sk
048 4374176, 0907 824144
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Ľubomír Viglaš Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov 1 
lubomir.viglas@sazp.sk
0917 510 271
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Eva Viglašská
asistent riaditeľa sekcie environmentalistiky 
Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky 
eva.viglasska@sazp.sk
048 4374171, 0915 595183
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Radoslav Virgovič Ing.
špecialista – ovzdušie a zmena klímy 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie informačných nástrojov a reportingu 
radoslav.virgovic@sazp.sk
048 4374 178, 0905 887314
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Michal Vislocký Ing.
manažér ITMS 
Odbor metodiky a monitorovania 
michal.vislocky@sazp.sk
0906 314169
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Matej Vlčák Mgr.
špecialista na školské programy a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
matej.vlcak@sazp.sk
048 4374167
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Vladimír Vlček
špecialista na tvorbu web stránok 
Odbor informačných systémov 
vladimir.vlcek@sazp.sk
048 4374255, 0905 943735
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Michal Volf Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
michal.volf@sazp.sk
0906 314141
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Erika Vrabcová RNDr.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
erika.vrabcova@sazp.sk
041 5070917
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Veronika Vrabcová PaedDr., PhD.
Odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
veronika.vrabcova@sazp.sk
, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Daniel Vrbjar Ing.
programátor enviro IS 
Odbor informačných systémov 
daniel.vrbjar@sazp.sk
0905 437904
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Miriam Zajíčková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
miriam.zajickova@sazp.sk
0906 314188
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivan Zálesňák Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
ivan.zalesnak@sazp.sk
0906 314127
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivana Zatrochová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
ivana.zatrochova@sazp.sk
0906 314176
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslav Závodský Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
miroslav.zavodsky@sazp.sk
0906 314124, 0905 942980
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ľudmila Zemanová Ing.
geoinformatik 
Odbor informačných systémov 
ludmila.zemanova@sazp.sk
048 4374146
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Jozef Zomborský Mgr.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
jozef.zomborsky@sazp.sk
048 4374144
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Daniel Zoščák Ing.
manažér pre metodiku a nezrovnalosti 
Odbor metodiky a monitorovania 
daniel.zoscak@sazp.sk
0906 314159
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Urbanová Mgr. PhD.
Kontrolór HA 6 
Odbor riadenia projektov 1 
zuzana.urbanova@sazp.sk
048 4374136
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy