Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 382
Martin Slivka Mgr.
IT technik 
Odbor prevádzky IT 
martin.slivka@sazp.sk
048 4374134
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Oľga Slobodníková RNDr., Mgr., PhD.
špecialista na manažment krajiny 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
olga.slobodnikova@sazp.sk
048 4374281, 0908 901960
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Mikuláš Slota Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
mikulas.slota@sazp.sk
0906 314023
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Soláriková Ing.
rozpočtár 
Odbor ekonomiky 
katarina.solarikova@sazp.sk
048 4374127, 0917 707929
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Mária Sotáková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
maria.sotakova@sazp.sk
0906 314007
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Tomáš Spišiak Mgr.
geoinformatik 
Odbor informačných systémov 
tomas.spisiak@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Rastislav Staník Ing.
odborný garant pre ÚSES 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
rastislav.stanik@sazp.sk
0917 425029
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Adam Stano Ing.
riaditeľ sekcie riadenia projektov SAŽP 
adam.stano@sazp.sk
0905 669212
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Stanislav Stolárik Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
stanislav.stolarik@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Petra Straková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
petra.strakova@sazp.sk
0906 314145
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Dominka Stránska Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
dominika.stranska@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Anna Surovcová Mgr.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
anna.surovcova@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Adriana Svitaňová Krajčíová Ing.
špecialista na vzdelávanie v oblasti ŽP 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
adriana.svitanova@sazp.sk
048 4374177, 0907 824146
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Peter Svitek Ing.
špecialista pre reporting opatrení v oblasti adaptácie na zmenu klímy 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
peter.svitek@sazp.sk
048 4374 241
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Miroslav Svrček Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
miroslav.svrcek@sazp.sk
0906 314115
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Lilla Szabóová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
lilla.szaboova@sazp.sk
035 7896055, 0915 576296
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Lucia Šafáriková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
lucia.safarikova@sazp.sk
0906 314181
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Lucia Šávoltová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
lucia.savoltova@sazp.sk
048 4374194
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Andrej Šijak Mgr.
špecialista na projekty a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
andrej.sijak@sazp.sk
048 4374 195
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Veronika Šimičáková Ing.
asistentka riaditeľa sekcie fondov EÚ 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
veronika.simicakova@sazp.sk
0906 314012, 0908 765700
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Dária Šimunová Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Prešov 
Malá regionálna kancelária Prešov 
daria.simunova@sazp.sk
Levočská 6115/3, Prešov, 080 01
Sekcia plánu obnovy  
Oľga Šipöczová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
olga.sipoczova@sazp.sk
0906 314129, 0905 887054
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Škantárová Ing.
špecialista - prírodné zdroje a environmentálne riziká 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
katarina.skantarova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Školnová Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Bratislava 
Veľká regionálna kancelária Bratislava 
jana.skolnova@sazp.sk
Prievozská 4A, Bratislava, 821 09
Sekcia plánu obnovy  
Jaroslav Šlosárik Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
jaroslav.slosarik@sazp.sk
0906 314142, 0905 667824
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Tatiana Šolomeková Mgr., PhD.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
tatiana.solomekova@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Silvia Štálniková Ing.
manažér pre informovanie a komunikáciu 
Oddelenie technickej pomoci a ľudských zdrojov 
silvia.stalnikova@sazp.sk
0906 314031
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Norbert Štefan Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
norbert.stefan@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Martin Štefanovič Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
martin.stefanovic@sazp.sk
0906 314154
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Slávka Štroffeková Ing.
vedúca oddelenia analýz a hodnotenia ŽP 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
slavka.stroffekova@sazp.sk
048 4374259, 0907 673976
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Monika Šuláková Bc.
asistentka generálneho riaditeľa 
Kancelária generálneho riaditeľa 
monika.sulakova@sazp.sk
048 4374120, 0905 497288
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Milan Švitel Mgr.
riaditeľ Malej regionálnej kancelárie Trenčín 
Malá regionálna kancelária Trenčín 
milan.svitel@sazp.sk
0907 207069
Legionárska 7158/5, Trenčín, 911 01
Sekcia plánu obnovy  
Katarína Taričová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení. 
katarina.taricova@sazp.sk
0906 314026
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Mária Tašíková Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Liptovský Mikuláš 
Malá regionálna kancelária Liptovský Mikuláš 
maria.tasikova@sazp.sk
Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, Liptovský Mikuláš, 031 01
Sekcia plánu obnovy  
Eva Tatarková
Koordinátor HA 3 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
eva.tatarkova@sazp.sk
048 4374286
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Mohammad Omar Temori Ing., PhD.
stavebný inžinier - energetik 1 
Odbor metodiky a publicity 
omar.temori@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Adriana Temori Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Bratislava 
Veľká regionálna kancelária Bratislava 
adriana.temori@sazp.sk
Prievozská 4A, Bratislava, 821 09
Sekcia plánu obnovy  
Jana Teremová Ing.
riaditeľka Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
jana.teremova@sazp.sk
0915 595042
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Katarína Tomašovicová Čechová PhDr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
katarina.tomasovicova@sazp.sk
0906 314117
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Tóthová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
zuzana.tothova@sazp.sk
0906 314144, 0905 943896
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslava Traškyová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
miroslava.traskyova@sazp.sk
0906 314174
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martin Tršo Ing., PhD.
špecialista - kvalita ovzdušia 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
martin.trso@sazp.sk
048 4374243, 0915 595203
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Zdenka Turanová Ing.
všeobecný účtovník, poverená zastupovaním vedúcej OE 
Odbor ekonomiky 
zdenka.turanova@sazp.sk
048 4374128, 0905 579034
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Jozef Turček Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
jozef.turcek@sazp.sk
Farská 7, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Gabriela Turňová Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
gabriela.turnova@sazp.sk
048 4374174
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Barbora Tužinčin Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
barbora.tuzincin@sazp.sk
0906 314160
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Uhrinová
finančný manažér 3 
Odbor krízového riadenia 
zuzana.uhrinova@sazp.sk
048 4374127
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia plánu obnovy  
Mária Ulrichová Ing. arch.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
maria.ulrichova@sazp.sk
0906 314121, 0907 850133
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Dušan Václavík
odborný pracovník 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
dusan.vaclavik@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Beata Vaculčíková Ing.
špecialista na mestské životné prostredie 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
beata.vaculcikova@sazp.sk
041 5070913
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky