Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 36 z 286
Eva Tatarková
Koordinátor HA 3 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
eva.tatarkova@sazp.sk
048 4374286
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Jana Teremová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
jana.teremova@sazp.sk
048 4374 257, 0915 595042
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Tomašovicová Čechová PhDr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
katarina.tomasovicova@sazp.sk
0906 314117
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Toporcerová Ing.
špecialista na registráciu EMAS 
Odbor environmentálneho manažérstva 
katarina.toporcerova@sazp.sk
Martinská 49, Bratislava 2, 821 05
Sekcia environmentalistiky  
Zuzana Tóthová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
zuzana.tothova@sazp.sk
0906 314144, 0905 943896
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslava Traškyová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
miroslava.traskyova@sazp.sk
0906 314174
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martin Tršo Ing., PhD.
špecialista - kvalita ovzdušia 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
martin.trso@sazp.sk
048 4374243, 0915 595203
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Zdenka Turanová Ing.
všeobecný účtovník, poverená zastupovaním vedúcej OE 
Odbor ekonomiky 
zdenka.turanova@sazp.sk
048 4374128, 0905 579034
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Gabriela Turňová Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
gabriela.turnova@sazp.sk
048 4374174
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Stanislav Uhrin Ing.
manažér technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov 
Odbor technickej pomoci a publicity 
stanislav.uhrin@sazp.sk
0906 314033
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Mária Ulrichová Ing. arch.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
maria.ulrichova@sazp.sk
0906 314121, 0907 850133
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Beata Vaculčíková Ing.
špecialista na mestského životné prostredie 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
beata.vaculcikova@sazp.sk
041 5070913
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Juraj Vajcík Ing.
špecialista - odpady a zelená ekonomika 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
juraj.vajcik@sazp.sk
048 4374289
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Vajliková Ing.
vedúca SEV Dropie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
katarina.vajlikova@sazp.sk
035 7896055, 0905 314427
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Vladimír Valent Ing.
Sieťový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
vlado.valent@sazp.sk
048 4374 234, 0915 595210
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Richard Varga Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
richard.varga@sazp.sk
0906 314113
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jozef Vengrin Ing.
špecialista PZPH 
Odbor environmentálnych služieb 
jozef.vengrin@sazp.sk
048 4374166
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Alena Vengrinová Ing.
Environmentalista 
Odbor environmentálnych služieb 
alena.vengrinova@sazp.sk
048 4374165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Martina Veselovská Ing.
špecialista na projekty a environmentálne programy 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
martina.veselovska@sazp.sk
048 4374176, 0907 824144
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Ľubomír Viglaš Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov 1 
lubomir.viglas@sazp.sk
0917 510 271
Martinská 49, Bratislava, 821 05
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Eva Viglašská
asistent riaditeľa sekcie environmentalistiky 
Sekretariát riaditeľa Sekcie environmentalistiky 
eva.viglasska@sazp.sk
048 4374171, 0915 595183
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Radoslav Virgovič Ing.
špecialista – ovzdušie a zmena klímy 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie informačných nástrojov a reportingu 
radoslav.virgovic@sazp.sk
048 4374 178, 0905 887314
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Michal Vislocký Ing.
manažér ITMS 
Odbor metodiky a monitorovania 
michal.vislocky@sazp.sk
0906 314169
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Matej Vlčák Mgr.
špecialista na školské programy a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
matej.vlcak@sazp.sk
048 4374167
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Vladimír Vlček
špecialista na tvorbu web stránok 
Odbor informačných systémov 
vladimir.vlcek@sazp.sk
048 4374255, 0905 943735
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Michal Volf Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
michal.volf@sazp.sk
0906 314141
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Erika Vrabcová RNDr.
odborný pracovník - environmentalista 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
erika.vrabcova@sazp.sk
041 5070917
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Daniel Vrbjar Ing.
programátor enviro IS 
Odbor informačných systémov 
daniel.vrbjar@sazp.sk
0905 437904
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Miriam Zajíčková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
miriam.zajickova@sazp.sk
0906 314188
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivan Zálesňák Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
ivan.zalesnak@sazp.sk
0906 314127
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivana Zatrochová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
ivana.zatrochova@sazp.sk
0906 314176
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslav Závodský Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
miroslav.zavodsky@sazp.sk
0906 314124, 0905 942980
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ľudmila Zemanová Ing.
geoinformatik 
Odbor informačných systémov 
ludmila.zemanova@sazp.sk
048 4374146
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Jozef Zomborský Mgr.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
jozef.zomborsky@sazp.sk
048 4374144
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Daniel Zoščák Ing.
manažér pre metodiku a nezrovnalosti 
Odbor metodiky a monitorovania 
daniel.zoscak@sazp.sk
0906 314159
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Urbanová Mgr. PhD.
Kontrolór HA 6 
Odbor riadenia projektov 1 
zuzana.urbanova@sazp.sk
048 4374136
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy