Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 382
Norbert Paluska
údržbár 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
norbert.paluska@sazp.sk
035 7896055
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Zuzana Pániková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
zuzana.panikova@sazp.sk
0906 314165
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Veronika Páričková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
veronika.parickova@sazp.sk
048 4374197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Martina Parihuzičová Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
martina.parihuzicova@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Martina Pastoráková Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Prešov 
Malá regionálna kancelária Prešov 
martina.pastorakova@sazp.sk
Levočská 6115/3, Prešov, 080 01
Sekcia plánu obnovy  
Adriána Pašeková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
adriana.pasekova@sazp.sk
0906 314173, 0907 780952
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Viktória Pašková Ing.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
viktoria.paskova@sazp.sk
0906 314024
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Dana Páterová Mgr.
marketingový manažér 2 
Odbor metodiky a publicity 
dana.paterova@sazp.sk
0907 183103
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Erik Páv
vodič, údržbár autoparku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
erik.pav@sazp.sk
048 4374181, 0915 576298
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Ľubomír Pavlík
informátor 
Odbor prevádzky a správy majetku 
lubomir.pavlik@sazp.sk
048 4374193
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Jana Pavlíková Ing.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
jana.pavlikova@sazp.sk
048 4374 242, 0907 227024
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Andrej Pecha Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
andrej.pecha@sazp.sk
0906 314153
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Petrášová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
katarina.petrasova@sazp.sk
0906 314015
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Pikulíková Mgr.
manažér pre administráciu a archiváciu projektov č.3 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
michaela.pikulikova@sazp.sk
0906 314157
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Kristína Píšová Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trnava 
Malá regionálna kancelária Trnava 
kristina.pisova@sazp.sk
Zavarská 11/G, Trnava, 917 01
Sekcia plánu obnovy  
Martin Podhorec Ing.
manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti 
martin.podhorec@sazp.sk
048 4374248, 0905 887409
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Veronika Pogányová Mgr.
špecialista na klímu 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
veronika.poganyova@sazp.sk
0908 925328
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Rudolf Pojezdala Ing.
riaditeľ Malej regionálnej kancelárie Prešov 
Malá regionálna kancelária Prešov 
rudolf.pojezdala@sazp.sk
0907 207172
Levočská 6115/3, Prešov, 080 01
Sekcia plánu obnovy  
Barbara Porubčanová Mgr., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
barbara.porubcanova@sazp.sk
0906 314007
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Radoslav Považan RNDr., PhD.
vedúci odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
radoslav.povazan@sazp.sk
048 4374170, 0908 901970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Michal Preisinger Mgr., MBA
IT business analyst 
Odbor krízového riadenia 
michal.preisinger@sazp.sk
0918 835876
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Monika Procházková Ing.
manažér pre metodiku a nezrovnalosti 
Odbor metodiky a monitorovania 
monika.prochazkova@sazp.sk
0906 314162
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Pšenáková Mgr.
zástupkyňa pre komunikáciu 
michaela.psenakova@sazp.sk
048 4374280, 0915 791570
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Jana Rajnohová MSc.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.rajnohova@sazp.sk
048 4374196
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Peter Ramaj Mgr.
špecialista - odpadové hospodárstvo 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie informačných nástrojov a reportingu 
peter.ramaj@sazp.sk
048 4374 241
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Igor Rašla Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Bratislava 
Veľká regionálna kancelária Bratislava 
igor.rasla@sazp.sk
Prievozská 4A, Bratislava, 821 09
Sekcia plánu obnovy  
Robert Robenek Ing.
špecialista pre manažment brownfieldov 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
robert.robenek@sazp.sk
041 5070923
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Adriana Roháriková Ing. arch.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
adriana.roharikova@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Marek Rohoň Ing.
špecialista personalistiky a miezd 
Odbor personalistiky 
marek.rohon@sazp.sk
048 4374135, 0917 581402
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Jozef Rokošný Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
jozef.rokosny@sazp.sk
0906 314128, 0908 741137
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslav Rolko Ing.
vývojár internetových aplikácií 
Odbor informačných systémov 
miroslav.rolko@sazp.sk
048 4374202
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Žaneta Rosová Ing.
vedúca odboru 
Odbor metodiky a monitorovania 
zaneta.rosova@sazp.sk
0906 314164, 0917 859596
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Roman Ružbársky JUDr.
právnik 
Odbor legislatívno - právny 
roman.ruzbarsky@sazp.sk
0906 314184
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Janka Rýsová Ing.
kontrolór 
Odbor kontroly 
janka.rysova@sazp.sk
048 4374116
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Simona Sabolová Mgr.
špecialista na registráciu EMAS 
Odbor environmentálneho manažérstva 
simona.sabolova@sazp.sk
0917 232344
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Eva Sabová Mgr.
projektový manažér 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
eva.sabova@sazp.sk
0907 858615
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Tomáš Sanitra Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
tomas.sanitra@sazp.sk
0906 314019
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrea Saxová Ing.
špecialista EIA/SEA 
Odbor environmentálnych služieb 
andrea.saxova@sazp.sk
048 4374163, 0915 595041
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Priska Sedlačeková PhDr.
špecialista na verejné obstarávanie a zmluvy 
Odbor verejného obstarávania 
priska.sedlacekova@sazp.sk
048 4374182, 0907 850100
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Martina Seemann Litterová Mgr. PhD.
vedúca oddelenia starostlivosti o krajinu 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
martina.seemann@sazp.sk
048 4374162, 0918 923772
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Dávid Seidl Mgr.
špecialista na EM 
Odbor environmentálneho manažérstva 
david.seidl@sazp.sk
0907 850099
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Martin Sepeši Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
martin.sepesi@sazp.sk
0906 314126
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Milan Schmidt Ing., PhD.
databázový špecialista 
Odbor informačných systémov 
milan.schmidt@sazp.sk
048 4374141, 0915 595208
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Ivan Siláči Ing. arch. PhD.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Lučenec 
Malá regionálna kancelária Lučenec 
ivan.silaci@sazp.sk
Vajanského 4, Lučenec, 984 01
Sekcia plánu obnovy  
Martin Siman Mgr.
krajinný ekológ 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
martin.siman@sazp.sk
048 4374174
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Miloš Skladaný Bc.
referent autodopravy 
Odbor prevádzky a správy majetku 
milos.skladany@sazp.sk
048 4374186, 0905 558659
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Ivan Skokan Ing.
finančný manažér 1 
Odbor krízového riadenia 
ivan.skokan@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Matúš Skukálek
IT špecialista siete 
Odbor krízového riadenia 
matus.skukalek@sazp.sk
0907 185493
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Daniela Slančíková DiS
manažér monitorovania NP3 
Odbor riadenia projektov 1 
daniela.slancikova@sazp.sk
048 4374293, 0907 854204
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Marcela Sláviková Ing.
špecialista na regionálny rozvoj 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marcela.slavikova@sazp.sk
041 5070914
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky