Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 382
Mariana Lukáčová Mgr.
koordinátor podporných činností 
Odbor metodiky a publicity 
mariana.lukacova@sazp.sk
0907 208721
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Oskár Lülei Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
oskar.lulei@sazp.sk
0906 314178
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jakub Lupták Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
jakub.luptak@sazp.sk
0906 314138, 0905 887248
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
František Luterančík Ing.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
frantisek.luterancik@sazp.sk
048 4374 241, 0907 824255
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Michal Maco Mgr.
generálny riaditeľ 
generalnyriaditel@sazp.sk
048 4374110, 0908 919522
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Nikola Macuľová Ing.
pomocný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Bratislava 
Veľká regionálna kancelária Bratislava 
nikola.maculova@sazp.sk
Prievozská 4A, Bratislava, 821 09
Sekcia plánu obnovy  
Alexandra Maďarová Ing.
pomocný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
alexandra.madarova@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Alexandra Machanová Mgr.
zástupkyňa generálneho riaditeľa 
alexandra.machanova@sazp.sk
048 4374111
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
František Majdlen Mgr.
právnik-metodik 
Odbor metodiky a publicity 
frantisek.majdlen@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Ján Majer Ing.
manažér projektov a daní 
Odbor ekonomiky 
jan.majer@sazp.sk
048 4374148
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Michaela Majerová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
michaela.majerova@sazp.sk
0906 314032
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Marák Mgr.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
peter.marak@sazp.sk
048 4374 261
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Andrej Markovič Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
andrej.markovic@sazp.sk
0906 314156
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Matej Masný RNDr., PhD.
špecialista pre GIS 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
matej.masny@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Marián Měrka
špecialista na sídla, regióny a GIS 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marian.merka@sazp.sk
041 5070922
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Tomáš Mičík Bc.
špecialista na environmentálnu regionalizáciu, GIS a PC siete 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
tomas.micik@sazp.sk
041 5070924
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Ľubica Midriaková Zaušková Doc. Ing. PhD.
špecialista v oblasti zelenej infraštruktúry 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
lubica.zauskova@sazp.sk
048 4374143, 0915 595185
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Martina Miháliková Mgr.
špecialista EŠ/IPKZ 
Odbor environmentálnych služieb 
martina.mihalikova@sazp.sk
048 4374161
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Lucia Michalková Ing.
projektový manažér 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
lucia.michalkova@sazp.sk
048 4374249, 0905 668508
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Luboš Michalov PhDr.
finančný manažér 
Odbor riadenia projektov 2 
lubos.michalov@sazp.sk
048 4374291
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Daša Mikulášová Mgr.
systémový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
dasa.mikulasova@sazp.sk
048 4374139, 0905 293437
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentálnej informatiky  
Martin Minarovič Ing.
riaditeľ odboru metodiky a publicity 
Odbor metodiky a publicity 
martin.minarovic@sazp.sk
0917 453327
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Petra Minhulínová Mgr.
špecialista starostlivosti o krajinu 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
petra.minhulinova@sazp.sk
048 4374176
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Barbora Mistríková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
barbora.mistrikova@sazp.sk
048 4374185, 0915 576292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistik  
Pavol Miškovič Mgr.
vedúci odboru 
Odbor prevádzky a správy majetku 
pavol.miskovic@sazp.sk
048 4374168, 0907 824268
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Mária Mojžišová Ing.
špecialista na projekty a manažment krajiny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
maria.mojzisova@sazp.sk
048 4374254, 0907 850138
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Miroslav Mokrý Mgr.
špecialista - priemysel a ekonomické nástroje 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
miroslav.mokry@sazp.sk
048 4374151
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Marek Molnár Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
marek.molnar@sazp.sk
0906 314018
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Antónia Môciková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
antonia.mocikova@sazp.sk
0906 314114
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Mrázik Mgr. PhD.
riaditeľ SFEÚ 
peter.mrazik@sazp.sk
0906 314100
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Tomáš Mrázik Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
tomas.mrazik@sazp.sk
0906 314002
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrea Mrenicová Ing.
špecialista manažérskych systémov 
Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky 
andrea.mrenicova@sazp.sk
048 4374295
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Andrea Murínová Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
andrea.murinova@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Katarína Nagy
chyžná, pomocná sila v kuchyni 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
katarina.nagy@sazp.sk
035 7896055
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Rudolf Navrátil Ing.
riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky 
rudolf.navratil@sazp.sk
048 4374142, 0918 878086
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Monika Nociarová
pomocný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
monika.nociarova@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Ivana Novikmecová Ing.
špecialista – environmentálna bezpečnosť 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie informačných nástrojov a reportingu 
ivana.novikmecova@sazp.sk
048 4374151, 0907 850130
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Branislav Obrtáč Ing.
frontend vývojár 
Odbor informačných systémov 
branislav.obrtac@sazp.sk
048 4374 145
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Peter Očenáš Mgr.
riaditeľ Malej regionálnej kancelárie Lučenec 
Malá regionálna kancelária Lučenec 
peter.ocenas@sazp.sk
0907 182661
Vajanského 4, Lučenec, 984 01
Sekcia plánu obnovy  
Andrea Očenášová Mgr.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
andrea.ocenasova@sazp.sk
048 4374125
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Monika Offertálerová Ing., PhD.
Koordinátor HA 3 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
monika.offertalerova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Katarína Okoličányová PhDr., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
katarina.okolicanyova@sazp.sk
0906 314028
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Lívia Olahová Ing.
špecialista na verejné obstarávanie a zmluvy 
Odbor verejného obstarávania 
livia.olahova@sazp.sk
048 4374251, 0907 907223
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Jaroslav Onufer Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
jaroslav.onufer@sazp.sk
0906 314149, 0905 887110
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Oterová Ing.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
zuzana.oterova@sazp.sk
048 4374121
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Erich Pacola Ing.,PhD.
analytik, SW architekt 
Odbor informačných systémov 
erich.pacola@sazp.sk
048 4374235, 0907 831733
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Daniel Pačnár Mgr.
právnik 
Odbor legislatívno-právny 
daniel.pacnar@sazp.sk
0906 314185
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Patrik Pachinger Ing.
špecialista na ochranu a tvorbu ŽP 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
patrik.pachinger@sazp.sk
048 4374204, 0905 887219
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Paluchová Ing.
vedúca odboru environmentálnych služieb 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.paluchova@sazp.sk
048 4374287, 0905 835821
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Paluchová Mgr.
vedúca oddelenia LIFE 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
jana.paluchova@sazp.sk
048 4374 246, 0907 907189
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky