Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 268
Janka Rýsová Ing.
kontrolór 
Odbor kontroly 
janka.rysova@sazp.sk
048 4374116
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor kontroly  
Tomáš Sanitra Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
tomas.sanitra@sazp.sk
0906 314019
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Lucia Sanitrová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
lucia.sanitrova@sazp.sk
0906 314131
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrea Saxová Ing.
špecialista EIA/SEA 
Odbor environmentálnych služieb 
andrea.saxova@sazp.sk
048 4374163, 0915 595041
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Priska Sedlačeková PhDr.
špecialista na verejné obstarávanie a zmluvy 
Odbor verejného obstarávania 
priska.sedlacekova@sazp.sk
048 4374182, 0907 850100
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Martina Seemann Litterová Mgr. PhD.
vedúca oddelenia starostlivosti o krajinu 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
martina.seemann@sazp.sk
048 4374174, 0918 923772
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Martin Sepeši Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
martin.sepesi@sazp.sk
0906 314126
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Milan Schmidt Ing., PhD.
databázový špecialista 
Odbor informačných systémov 
milan.schmidt@sazp.sk
048 4374141, 0915 595208
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Martin Siman Mgr.
špecialista starostlivosti o krajinu 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
martin.siman@sazp.sk
048 4374 176
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Miloš Skladaný Bc.
referent autodopravy 
Odbor prevádzky a správy majetku 
milos.skladany@sazp.sk
048 4374186, 0905 558659
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Ivan Skokan Ing.
finančný manažér 1 
Odbor ekonomiky 
ivan.skokan@sazp.sk
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Marta Slámková Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o sídla a regióny 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Daniela Slančíková DiS
manažér monitorovania NP3 
Odbor riadenia projektov 1 
daniela.slancikova@sazp.sk
048 4374293
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Marcela Sláviková Ing.
špecialista na regionálny rozvoj 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
marcela.slavikova@sazp.sk
041 5070914
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Martin Slivka Mgr.
špecialista IT 
Odbor prevádzky IT 
martin.slivka@sazp.sk
048 4374134
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Oľga Slobodníková RNDr., Mgr., PhD.
špecialista na manažment krajiny 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
olga.slobodnikova@sazp.sk
048 4374281, 0908 901960
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Mikuláš Slota Mgr.
poverený zastupovaním vedúceho odboru 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
mikulas.slota@sazp.sk
0906 314023
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Soláriková Ing.
rozpočtár 
Odbor ekonomiky 
katarina.solarikova@sazp.sk
048 4374127, 0917 707929
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Ivica Stančík Mgr., Bc.
Špecialista EZ 
Odbor environmentálnych služieb 
ivica.stancik@sazp.sk
048 4374250
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Rastislav Staník Ing.
odborný garant pre ÚSES 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
rastislav.stanik@sazp.sk
0917 425029
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Adam Stano Ing.
riaditeľ sekcie riadenia projektov SAŽP a legislatívy 
adam.stano@sazp.sk
0905 669212
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Petra Straková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
petra.strakova@sazp.sk
0906 314145
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Adriana Svitaňová Krajčíová Ing.
špecialista na vzdelávanie v oblasti ŽP 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
adriana.svitanova@sazp.sk
048 4374177, 0907 824146
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Miroslav Svrček Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
miroslav.svrcek@sazp.sk
0906 314115
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Lilla Szabóová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
lilla.szaboova@sazp.sk
035 7896055, 0915 576296
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Mária Šabíková Ing.arch.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
maria.sabikova@sazp.sk
0906 314121, 0907 850133
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Lucia Šávoltová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
lucia.savoltova@sazp.sk
048 4374194
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Andrej Šijak Mgr.
špecialista na projekty a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
andrej.sijak@sazp.sk
048 4374 195, 0915 576292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Šimonovičová RNDr., PhD.
Vedúci odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.simonovicova@sazp.sk
048 4374197, 0905 642 295
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Škantárová Ing.
špecialista - prírodné zdroje a environmentálne riziká 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
katarina.skantarova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Školnová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
jana.skolnova@sazp.sk
0906 314156
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jaroslav Šlosárik Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
jaroslav.slosarik@sazp.sk
0906 314142, 0905 667824
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Silvia Štálniková Ing.
manažér pre informovanie a komunikáciu 
Odbor technickej pomoci a publicity 
silvia.stalnikova@sazp.sk
0906 314031
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
SFEÚ  
Martin Štefanovič Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
martin.stefanovic@sazp.sk
0906 314154
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Slávka Štroffeková Ing.
vedúca oddelenia analýz a hodnotenia ŽP 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
slavka.stroffekova@sazp.sk
048 4374259
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Monika Šuláková Bc.
asistent generálneho riaditeľa 
monika.sulakova@sazp.sk
048 4374120, 0905 497288
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Kancelária generálneho riaditeľa  
Marian Šuran
referent pre autodopravu a správu majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
marian.suran@sazp.sk
02 32131624, 0908 925328
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Katarína Taričová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení. 
katarina.taricova@sazp.sk
0906 314026
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
SFEÚ  
Eva Tatarková
Koordinátor HA 3 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
eva.tatarkova@sazp.sk
048 4374286
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Jana Teremová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
jana.teremova@sazp.sk
048 4374 257, 0915 595042
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Tomašovicová Čechová PhDr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
katarina.tomasovicova@sazp.sk
0906 314117
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Tóthová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
zuzana.tothova@sazp.sk
0906 314144, 0905 943896
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zdenka Turanová Ing.
všeobecný účtovník 
Odbor ekonomiky 
zdenka.turanova@sazp.sk
048 4374128, 0905 579034
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Stanislav Uhrin Ing.
manažér technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov 
Odbor technickej pomoci a publicity 
stanislav.uhrin@sazp.sk
0906 314033
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Viera Urdová Ing.
riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky 
viera.urdova@sazp.sk
048 4374251, 0907 858705
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Beata Vaculčíková Ing.
špecialista na mestského životné prostredie 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
beata.vaculcikova@sazp.sk
041 5070913
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Vajliková Ing.
vedúca SEV Dropie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
katarina.vajlikova@sazp.sk
035 7896055, 0905 314427
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Vladimír Valent Ing.
Sieťový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
vlado.valent@sazp.sk
048 4374 234, 0915 595210
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Richard Varga Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
richard.varga@sazp.sk
0906 314113
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jozef Vengrin Ing.
špecialista PZPH 
Odbor environmentálnych služieb 
jozef.vengrin@sazp.sk
048 4374166
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky