Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 268
Ľubica Midriaková Zaušková Doc. Ing. PhD.
špecialista na hodnotenie krajiny 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
lubica.zauskova@sazp.sk
048 4374143, 0915 595185
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Lucia Michalková Ing.
projektový manažér 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
lucia.michalkova@sazp.sk
048 4374187
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Luboš Michalov PhDr.
finančný manažér 
Odbor riadenia projektov 2 
lubos.michalov@sazp.sk
048 4374291
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Daša Mikulášová Mgr.
systémový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
dasa.mikulasova@sazp.sk
048 4374139, 0905 293437
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentálnej informatiky  
Martin Minarovič Ing.
zástupca GR 
martin.minarovic@sazp.sk
0917 453327
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Pavol Miškovič Mgr.
vedúci odboru 
Odbor prevádzky a správy majetku 
pavol.miskovic@sazp.sk
048 4374168, 0907 824268
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Vladimír Mitrik Ing., PhDr.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a env. záťaží 
vladimir.mitrik@sazp.sk
0906 314022
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslav Mokrý Mgr.
špecialista - priemysel a ekonomické nástroje 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
miroslav.mokry@sazp.sk
048 4374151
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Antónia Môciková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
antonia.mocikova@sazp.sk
0906 314114
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Mrázik Mgr. PhD.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
peter.mrazik@sazp.sk
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Tomáš Mrázik Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
tomas.mrazik@sazp.sk
0906 314002
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrea Mrenicová Ing.
špecialista manažérskych systémov 
Sekretariát riaditeľa Sekcie environmentalistiky 
andrea.mrenicova@sazp.sk
048 4374295, 0908 925330
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Andrea Murínová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
andrea.murinova@sazp.sk
048 4374253
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Rudolf Navrátil Ing.
riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky 
rudolf.navratil@sazp.sk
048 4374142, 0918 878086
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Ivana Novikmecová Ing.
špecialista – environmentálna bezpečnosť 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie informačných nástrojov a reportingu 
ivana.novikmecova@sazp.sk
048 4374151, 0907 850130
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Andrea Očenášová Mgr.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
andrea.ocenasova@sazp.sk
048 4374125
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Nadežda Odnogová Ing.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
nadezda.odnogova@sazp.sk
0907 850154
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Monika Offertálerová Ing., PhD.
Koordinátor HA 3 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
monika.offertalerova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Katarína Okoličányová PhDr., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
katarina.okolicanyova@sazp.sk
0906 314028
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jaroslav Onufer Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
jaroslav.onufer@sazp.sk
0906 314149, 0905 887110
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Oterová Ing.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
zuzana.oterova@sazp.sk
048 4374121
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Erich Pacola Ing.,PhD.
analytik, SW architekt 
Odbor informačných systémov 
erich.pacola@sazp.sk
048 4374235
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Daniel Pačnár Mgr.
právnik 
Odbor legislatívno-právny 
daniel.pacnar@sazp.sk
0906 314185
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Patrik Pachinger Ing.
špecialista na ochranu a tvorbu ŽP 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
patrik.pachinger@sazp.sk
048 4374173, 0905 887219
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Slavomíra Pachová Ing.PhD.
špecialista - odpadové hospodárstvo 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie informačných nástrojov a reportingu 
slavomira.pachova@sazp.sk
048 4374 258
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Paluchová Ing.
vedúca odboru environmentálnych služieb 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.paluchova@sazp.sk
048 4374287, 0905 835821
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Paluchová Mgr.
vedúca oddelenia LIFE 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
jana.paluchova@sazp.sk
048 4374 246, 0907 907189
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Norbert Paluska
údržbár 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
norbert.paluska@sazp.sk
035 7896055
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Zuzana Pániková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
zuzana.panikova@sazp.sk
0906 314165
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Veronika Páričková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
veronika.parickova@sazp.sk
048 4374197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Adriána Pašeková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
adriana.pasekova@sazp.sk
0906 314173, 0907 780952
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Viktória Pašková Ing.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
viktoria.paskova@sazp.sk
0906 314024
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Erik Páv
vodič, údržbár autoparku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
erik.pav@sazp.sk
048 4374181, 0915 576298
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Ľubomír Pavlík
informátor 
Odbor prevádzky a správy majetku 
lubomir.pavlik@sazp.sk
048 4374193, 0915 595203
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Jana Pavlíková Ing.
špecialista - kvalita ovzdušia 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
jana.pavlikova@sazp.sk
048 4374 242, 0907 227024
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Andrej Pecha Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
andrej.pecha@sazp.sk
0906 314153
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Petrášová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
katarina.petrasova@sazp.sk
0906 314015
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Pikulíková Mgr.
manažér pre administráciu a archiváciu projektov č.4 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
michaela.pikulikova@sazp.sk
0906 314157, 0908 793442
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Barbara Porubčanová Mgr., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
barbara.porubcanova@sazp.sk
0906 314007
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Radoslav Považan RNDr., PhD.
vedúci odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
radoslav.povazan@sazp.sk
048 4374147, 0908 901970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Monika Procházková Ing.
manažér pre metodiku a nezrovnalosti 
Odbor metodiky a monitorovania 
monika.prochazkova@sazp.sk
0906 314162
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Pšenáková Mgr.
hovorkyňa 
Sekretariát riaditeľa Sekcie environmentalistiky 
michaela.psenakova@sazp.sk
048 4374280, 0915 791570
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Rajnohová MSc.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.rajnohova@sazp.sk
048 4374196
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Martina Ridzoňová Mgr.
grafik, špecialista na vizuál 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
martina.ridzonova@sazp.sk
048 4374283
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Zuzana Richterová Mgr.
špecialista na verejné obstarávanie a zmluvy 
Odbor verejného obstarávania 
zuzana.richterova@sazp.sk
048 4374182, 0907 907223
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Robert Robenek Ing.
špecialista na manažment krajiny 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
robert.robenek@sazp.sk
041 5070923
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Marek Rohoň Ing.
špecialista personalistiky a miezd 
Odbor personalistiky 
marek.rohon@sazp.sk
048 4374135
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Odbor personalistiky  
Katarína Rochovská Ing.
riaditeľ sekcie fondov EÚ 
katarina.rochovska@sazp.sk
0906 314100
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jozef Rokošný Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
jozef.rokosny@sazp.sk
0906 314128, 0908 741137
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Žaneta Rosová Ing.
vedúca odboru 
Odbor metodiky a monitorovania 
zaneta.rosova@sazp.sk
0906 314164, 0917 859596
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ