Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 330
Alica Kučerová Ing.
manažér osvetových aktivít 
Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky 
alica.kucerova@sazp.sk
048 4374183, 0907 907205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Oskár Kuna Mgr.
vedúci odboru kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
oskar.kuna@sazp.sk
0906 314186
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Dušan Kuzma Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
dusan.kuzma@sazp.sk
0906 314194
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Slavoľub Kvetko Ing.
finančný manažér 
Odbor ekonomiky 
slavolub.kvetko@sazp.sk
048 4374117
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Miroslava Lacková Ing.
špecialista EŠ 
Odbor environmentálnych služieb 
miroslava.lackova@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Lucia Lamošová Ing.
špecialista na hodnotenie mestského životného prostredie 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
lucia.lamosova@sazp.sk
041 5070919
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Dana Lapešová RNDr.
vedúca oddelenia Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
dana.lapesova@sazp.sk
0905 968146
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Miroslav Leginus Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
miroslav.leginus@sazp.sk
0906 314011
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Karol Lendel Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
karol.lendel@sazp.sk
0906 314130
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Eva Leštáková
finančný manažér 
Odbor ekonomiky 
eva.lestakova@sazp.sk
048 4374187
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Zuzana Lieskovská Ing.
vedúca odboru informačnej podpory environmentálnej politiky 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky 
zuzana.lieskovska@sazp.sk
048 4374132, 0905 651980
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Peter Líška Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
peter.liska@sazp.sk
048 4374252
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Lišková Ing.
špecialista IPKZ 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.liskova@sazp.sk
048 4374161, 0915 595205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Dominika Lorencová Mgr.
vedúca odboru environmentálneho manažérstva 
Odbor environmentálneho manažérstva 
dominika.lorencova@sazp.sk
0905 887357
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Július Lukáč Ing.
vedúci odboru riadenia implementácie národných projektov 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
julius.lukac@sazp.sk
0906 314143
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Eva Lukačková Ing.
riaditeľka Malej regionálnej kancelárie Liptovský Mikuláš 
Malá regionálna kancelária Liptovský Mikuláš 
eva.lukackova@sazp.sk
0907 205147
, Liptovský Mikuláš, 031 01
Sekcia plánu obnovy  
Mariana Lukáčová Mgr.
marketingový manažér 3 
Odbor marketingu 
mariana.lukacova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Oskár Lülei Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
oskar.lulei@sazp.sk
0906 314178
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jakub Lupták Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
jakub.luptak@sazp.sk
0906 314138, 0905 887248
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
František Luterančík Ing.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
frantisek.luterancik@sazp.sk
048 4374 241, 0907 824255
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Michal Maco Mgr.
generálny riaditeľ 
generalnyriaditel@sazp.sk
048 4374110, 0908 919522
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Dominika Mádelová Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Liptovský Mikuláš 
Malá regionálna kancelária Liptovský Mikuláš 
dominika.madelova@sazp.sk
, Liptovský Mikuláš, 031 01
Sekcia plánu obnovy  
Alexandra Machanová Mgr.
zástupkyňa generálneho riaditeľa, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie Plánu obnovy 
alexandra.machanova@sazp.sk
048 4374111
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Ján Majer Ing.
manažér projektov a daní 
Odbor ekonomiky 
jan.majer@sazp.sk
048 4374148
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Michaela Majerová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
michaela.majerova@sazp.sk
0906 314032
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Marák Mgr.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
peter.marak@sazp.sk
048 4374 261
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Andrej Markovič Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
andrej.markovic@sazp.sk
0906 314156
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marián Měrka
špecialista na sídla, regióny a GIS 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marian.merka@sazp.sk
041 5070922
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Tomáš Mičík Bc.
špecialista na environmentálnu regionalizáciu, GIS a PC siete 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
tomas.micik@sazp.sk
041 5070924
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Ľubica Midriaková Zaušková Doc. Ing. PhD.
špecialista na hodnotenie krajiny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
lubica.zauskova@sazp.sk
048 4374143, 0915 595185
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Martina Miháliková Mgr.
odborný pracovník - environmentalista 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
martina.mihalikova@sazp.sk
048 4374161
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Lucia Michalková Ing.
projektový manažér 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
lucia.michalkova@sazp.sk
048 4374249, 0905 668508
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Luboš Michalov PhDr.
finančný manažér 
Odbor riadenia projektov 2 
lubos.michalov@sazp.sk
048 4374291
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Daša Mikulášová Mgr.
systémový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
dasa.mikulasova@sazp.sk
048 4374139, 0905 293437
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentálnej informatiky  
Martin Minarovič Ing.
riaditeľ odboru metodiky 
Odbor metodiky 
martin.minarovic@sazp.sk
0917 453327
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Petra Minhulinová Bc.
špecialista starostlivosti o krajinu 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
petra.minhulinova@sazp.sk
048 4374176
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Barbora Mistríková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
barbora.mistrikova@sazp.sk
048 4374185, 0915 576292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistik  
Pavol Miškovič Mgr.
vedúci odboru 
Odbor prevádzky a správy majetku 
pavol.miskovic@sazp.sk
048 4374168, 0907 824268
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Mária Mojžišová Ing.
špecialista na projekty a manažment krajiny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
maria.mojzisova@sazp.sk
048 4374254
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Miroslav Mokrý Mgr.
špecialista - priemysel a ekonomické nástroje 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
miroslav.mokry@sazp.sk
048 4374151
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Marek Molnár Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
marek.molnar@sazp.sk
0906 314018
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Antónia Môciková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
antonia.mocikova@sazp.sk
0906 314114
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Mrázik Mgr. PhD.
vedúci kancelárie riaditeľa sekcie fondov EÚ 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
peter.mrazik@sazp.sk
0906 314172
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Tomáš Mrázik Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
tomas.mrazik@sazp.sk
0906 314002
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrea Mrenicová Ing.
špecialista manažérskych systémov 
Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky 
andrea.mrenicova@sazp.sk
048 4374295
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Andrea Murínová Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
andrea.murinova@sazp.sk
048 4374253
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia plánu obnovy  
Katarína Nagy
chyžná, pomocná sila v kuchyni 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
katarina.nagy@sazp.sk
035 7896055
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Rudolf Navrátil Ing.
riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky 
rudolf.navratil@sazp.sk
048 4374142, 0918 878086
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Daniela Navrátilová Ing.
riaditeľka odboru krízového riadenia 
Odbor krízového riadenia 
daniela.navratilova@sazp.sk
0918 835876
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Pavol Novák Mgr.
právnik 
Odbor legislatívno-právny 
pavol.novak@sazp.sk
0906 314035
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ