Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 382
Blanka Kapustová Ing. PhD.
špecialista IPKZ 
Odbor environmentálnych služieb 
blanka.kapustova@sazp.sk
048 4374161, 0908 925327
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Mária Kapustová
ekonomický zamestnanec v pokladni 
Odbor ekonomiky 
maria.kapustova@sazp.sk
048 4374123
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Miroslav Kavec JUDr.
vedúci odboru 
Odbor legislatívno-právny 
miroslav.kavec@sazp.sk
0906 314034
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Kazíková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
katarina.kazikova@sazp.sk
0906 314183
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martin Kelko Mgr.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
martin.kelko@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Kristína Kerekeš Cepláková Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Lučenec 
Malá regionálna kancelária Lučenec 
kristina.kerekes@sazp.sk
Vajanského 4, Lučenec, 984 01
Sekcia plánu obnovy  
Matej Kerestúr Ing.
odborný garant 
matej.kerestur@sazp.sk
0905 887177
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Martin Kianička Ing.
riaditeľ sekcie plánu obnovy 
martin.kianicka@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Barbora Kianičková Mgr.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
barbora.kianickova@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Ivana Kleimanová Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
ivana.kleimanova@sazp.sk
Farská 7, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Eva Klemmová Gregušková Mgr.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
eva.klemmova@sazp.sk
041 5070918
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Milan Klenovčan Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Bratislava 
Veľká regionálna kancelária Bratislava 
milan.klenovcan@sazp.sk
Prievozská 4A, Bratislava, 821 09
Sekcia plánu obnovy  
Igor Kmeť Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
igor.kmet@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Eva Kočalková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
eva.kocalkova@sazp.sk
0906 314014
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ján Kočišek Mgr., PhD.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
jan.kocisek@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Pavel Kokuľa Ing. PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
pavel.kokula@sazp.sk
0906 314148, 0915 885770
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Daniela Koleková Ing.
vedúca kancelárie GR 
Kancelária generálneho riaditeľa 
daniela.kolekova@sazp.sk
048 4374111, 0908 919522
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Petra Koleková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
petra.kolekova@sazp.sk
0906 314120
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Kolesárová Ing.
zástupca riaditeľa sekcie riadenia projektov SAŽP/vedúci odboru riadenia projektov 1 
Odbor riadenia projektov 1 
katarina.kolesarova@sazp.sk
0905 943884
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Bronislava Kolesárová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
bronislava.kolesarova@sazp.sk
0906 314136
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ľubica Koreňová Ing.
špecialista – voda a doprava 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
lubica.korenova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Marta Koreňová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
marta.korenova@sazp.sk
0906 314192
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Kotrbancová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
zuzana.kotrbancova@sazp.sk
0906 314186
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Kováčová Ing.
špecialista EIA/SEA 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.kovacova@sazp.sk
048 4374163, 0915 595184
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Krajčová Ing.
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky 
jana.krajcova@sazp.sk
048 4374124, 0917 540632
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Alexander Králik Ing.
špecialista na využitie krajiny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
alexander.kralik@sazp.sk
048 4374173
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Martina Krížová Ing.
koordinátor auditov a certifikačných overovaní 
Odbor metodiky a monitorovania 
martina.krizova@sazp.sk
0906 314027
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Beata Kročková Ing.
špecialista – pôda a poľnohospodárstvo 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
beata.krockova@sazp.sk
048 4374152
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Žaneta Kubášová Ing.
Kontrolór HA3 
Odbor riadenia projektov 1 
zaneta.kubasova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Alica Kučerová Ing.
manažér osvetových aktivít 
Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky 
alica.kucerova@sazp.sk
048 4374183, 0907 907205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Oskár Kuna Mgr.
vedúci odboru kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
oskar.kuna@sazp.sk
0906 314186
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martina Kurimská Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
martina.kurimska@sazp.sk
Farská 7, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Iveta Kurucová Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trenčín 
Malá regionálna kancelária Trenčín 
iveta.kurucova@sazp.sk
Legionárska 7158/5, Trenčín, 911 01
Sekcia plánu obnovy  
Ján Kuska Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Liptovský Mikuláš 
Malá regionálna kancelária Liptovský Mikuláš 
jan.kuska@sazp.sk
Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, Liptovský Mikuláš, 031 01
Sekcia plánu obnovy  
Dušan Kuzma Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
dusan.kuzma@sazp.sk
0906 314194
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Slavoľub Kvetko Ing.
finančný manažér 
Odbor ekonomiky 
slavolub.kvetko@sazp.sk
048 4374117
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Lucia Lamošová Ing.
špecialista na hodnotenie mestského životného prostredie 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
lucia.lamosova@sazp.sk
041 5070919
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Dana Lapešová RNDr.
vedúca oddelenia Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
dana.lapesova@sazp.sk
0905 968146
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Miroslav Leginus Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
miroslav.leginus@sazp.sk
0906 314011
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Karol Lendel Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
karol.lendel@sazp.sk
0906 314130
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Adrián Leško Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
adrian.lesko@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Eva Leštáková
finančný manažér 
Odbor ekonomiky 
eva.lestakova@sazp.sk
048 4374187
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Zuzana Lieskovská Ing.
vedúca odboru informačnej podpory environmentálnej politiky 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky 
zuzana.lieskovska@sazp.sk
048 4374132, 0905 651980
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Boris Lipták Mgr., PhD.
špecialista pre medzinárodnú spoluprácu 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
boris.liptak@sazp.sk
048 4374 292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Peter Líška Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
peter.liska@sazp.sk
048 4374252
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Lišková Ing.
špecialista IPKZ 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.liskova@sazp.sk
048 4374161, 0915 595205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Dorota Líšková Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
dorota.liskova@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Dominika Lorencová Mgr.
vedúca odboru environmentálneho manažérstva 
Odbor environmentálneho manažérstva 
dominika.lorencova@sazp.sk
0905 887357
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Július Lukáč Ing.
vedúci odboru riadenia implementácie národných projektov 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
julius.lukac@sazp.sk
0906 314143
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Eva Lukačková Ing.
riaditeľka Malej regionálnej kancelárie Liptovský Mikuláš 
Malá regionálna kancelária Liptovský Mikuláš 
eva.lukackova@sazp.sk
0907 205147
Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, Liptovský Mikuláš, 031 01
Sekcia plánu obnovy