Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 330
Silvána Hrušovska PaedDr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
silvana.hrusovska@sazp.sk
0906 314119
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marek Hubáček Ing.
vedúci odboru 
Odbor informačných systémov 
marek.hubacek@sazp.sk
048 4374 154
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Martina Hudeková JUDr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
martina.hudekova@sazp.sk
0906 314179
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Stanislav Hupian
grafik, web dizajnér 
Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky 
stano.hupian@sazp.sk
048 4374285
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Chabanová Ing.
Koordinátor HA 6 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
katarina.chabanova@sazp.sk
048 4374294
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Dana Chlpošová Ing., PhD.
riaditeľka Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
dana.chlposova@sazp.sk
0907 200034
, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Erika Igondová Mgr., PhD.
krajinný ekológ 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
erika.igondova@sazp.sk
041 5070915
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Veronika Ištenešová Mgr.
administrátor projektového riadenia 
Odbor riadenia projektov 2 
veronika.istenesova@sazp.sk
048 4374126
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Marek Izsmán Mgr.
kontrolór HA1 
Odbor riadenia projektov 1 
marek.izsman@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Martin Jakuš Ing.
špecialista na odpadové hospodárstvo 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
martin.jakus@sazp.sk
0905 887068
Rožnavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Sylvia Jančeková Ing.
projektová manažérka 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
sylvia.jancekova@sazp.sk
0906 314125
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marek Jančuv Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
marek.jancuv@sazp.sk
0906 314131
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jaroslav Janko Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
jaroslav.janko@sazp.sk
0906 314140, 0915 885791
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ján Jankovský Ing.
špecialista personálnej administratívy 
Odbor personalistiky 
jan.jankovsky@sazp.sk
048 4374135
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Odbor personalistiky  
Erika Janská Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
erika.janska@sazp.sk
0906 314132
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Lenka Janšová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
lenka.jansova@sazp.sk
0906 314150
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivana Jašíková Ing.
projektový manažér RCBD 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
ivana.jasikova@sazp.sk
0908 911343
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Marcel Javor
správca webu - IT podpora 
Odbor marketingu 
marcel.javor@sazp.sk
048 4374206
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia plánu obnovy  
Branislav Juhás Mgr.
vedúci odboru právnych služieb 
Odbor právnych služieb 
branislav.juhas@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Samuel Jurčovič
manažér pre administráciu a archiváciu projektov č.2 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
samuel.jurcovic@sazp.sk
0906 314044
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miriam Jurková Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
miriam.jurkova@sazp.sk
, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Slavka Jurkovičová Mgr.
špecialista na zelené verejné obstarávanie 
Odbor environmentálneho manažérstva 
slavka.jurkovicova@sazp.sk
0915 595204
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Renáta Kaasová Mgr.
manažér pre administráciu a archiváciu projektov č.1 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
renata.kaasova@sazp.sk
0906 314030
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Dominika Kaisová RNDr., PhD.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
dominika.kaisova@sazp.sk
041 5070917
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Martina Kapitáň Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
martina.kapitan@sazp.sk
0906 314177
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Kapusta Mgr.
špecialista - biota a ochrana prírody 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
peter.kapusta@sazp.sk
048 4374147, 0915 595197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Blanka Kapustová Ing. PhD.
špecialista IPKZ 
Odbor environmentálnych služieb 
blanka.kapustova@sazp.sk
048 4374161, 0908 925327
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Mária Kapustová
ekonomický zamestnanec v pokladni 
Odbor ekonomiky 
maria.kapustova@sazp.sk
048 4374123
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Miroslav Kavec JUDr.
vedúci odboru 
Odbor legislatívno-právny 
miroslav.kavec@sazp.sk
0906 314034
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Kazíková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
katarina.kazikova@sazp.sk
0906 314183
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Veronika Kecsőová Mgr.
zástupkyňa riaditeľa sekcie plánu obnovy 
veronika.kecsoova@sazp.sk
0907 850154
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Kristína Kerekeš Cepláková Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Lučenec 
Malá regionálna kancelária Lučenec 
kristina.kerekes@sazp.sk
, Lučenec, 984 01
Sekcia plánu obnovy  
Matej Kerestúr Ing.
odborný garant 
matej.kerestur@sazp.sk
0905 887177
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Martin Kianička Ing.
riaditeľ odboru koordinácie regionálnych pracovísk 
Odbor koordinácie regionálnych pracovísk 
martin.kianicka@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Barbora Kianičková Mgr.
Odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
barbora.kianickova@sazp.sk
, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Eva Klemmová Gregušková Mgr.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
eva.klemmova@sazp.sk
041 5070918
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Eva Kočalková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
eva.kocalkova@sazp.sk
0906 314014
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Pavel Kokuľa Ing. PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
pavel.kokula@sazp.sk
0906 314148, 0915 885770
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Daniela Koleková Ing.
vedúca kancelárie GR 
daniela.kolekova@sazp.sk
048 4374111, 0908 919522
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Kancelária generálneho riaditeľa  
Petra Koleková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
petra.kolekova@sazp.sk
0906 314120
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Kolesárová Ing.
zástupca riaditeľa sekcie riadenia projektov SAŽP a legislatívy/vedúci odboru riadenia projektov 1 
Odbor riadenia projektov 1 
katarina.kolesarova@sazp.sk
0905 943884
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Bronislava Kolesárová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
bronislava.kolesarova@sazp.sk
0906 314136
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ľubica Koreňová Ing.
špecialista – voda a doprava 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
lubica.korenova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Kováčová Ing.
špecialista EIA/SEA 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.kovacova@sazp.sk
048 4374163, 0915 595184
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Krajčová Ing.
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky 
jana.krajcova@sazp.sk
048 4374124, 0917 540632
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Kamila Krajčová Mgr.
špecialista na EM 
Odbor environmentálneho manažérstva 
kamila.krajcova@sazp.sk
0907 850099
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Alexander Králik Ing.
špecialista na využitie krajiny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
alexander.kralik@sazp.sk
048 4374173
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Martina Krížová Ing.
koordinátor auditov a certifikačných overovaní 
Odbor metodiky a monitorovania 
martina.krizova@sazp.sk
0906 314027
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Beata Kročková Ing.
špecialista – pôda a poľnohospodárstvo 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
beata.krockova@sazp.sk
048 4374152
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Žaneta Kubášová Ing.
Kontrolór HA3 
Odbor riadenia projektov 1 
zaneta.kubasova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy