Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 268
Lenka Janšová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
lenka.jansova@sazp.sk
0906 314150
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivana Jašíková Ing.
projektový manažér RCBD 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
ivana.jasikova@sazp.sk
02 32131627
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky  
Juraj Jendrišák Ing.
manažér pre metodiku a nezrovnalosti 
Odbor metodiky a monitorovania 
juraj.jendrisak@sazp.sk
0906 314159
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Samuel Jurčovič
manažér pre administráciu a archiváciu projektov č.3 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
samuel.jurcovic@sazp.sk
0906 314044
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Mária Jurečková Ing., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
maria.jureckova@sazp.sk
0906 314181
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Slavka Jurkovičová Mgr.
špecialista na zelené verejné obstarávanie 
Odbor environmentálneho manažérstva 
slavka.jurkovicova@sazp.sk
02 32131622, 0915 595204
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky  
Renáta Kaasová Mgr.
manažér pre administráciu a archiváciu projektov č.2 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
renata.kaasova@sazp.sk
0906 314030
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Dominika Kaisová RNDr., PhD.
krajinný ekológ 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
dominika.kaisova@sazp.sk
041 5070917
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Martina Kapitáň Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
martina.kapitan@sazp.sk
0906 314177
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Kapusta Mgr.
špecialista - biota a ochrana prírody 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
peter.kapusta@sazp.sk
048 4374147, 0915 595197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Blanka Kapustová Ing. PhD.
špecialista IPKZ 
Odbor environmentálnych služieb 
blanka.kapustova@sazp.sk
048 4374161, 0908 925327
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Mária Kapustová
ekonomický zamestnanec v pokladni 
Odbor ekonomiky 
maria.kapustova@sazp.sk
048 4374123
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Miroslav Kavec JUDr.
vedúci odboru 
Odbor legislatívno-právny 
miroslav.kavec@sazp.sk
0906 314034
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Kazíková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
katarina.kazikova@sazp.sk
0906 314183
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Matej Kerestúr Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
matej.kerestur@sazp.sk
0906 314166, 0905 887177
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Eva Klemmová Gregušková Mgr.
špecialista na krajinnú ekológiu 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
eva.klemmova@sazp.sk
041 5070918
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Eva Kočalková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
eva.kocalkova@sazp.sk
0906 314014
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Pavel Kokuľa Ing. PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
pavel.kokula@sazp.sk
0906 314148, 0915 885770
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Monika Kolariková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
monika.kolarikova@sazp.sk
0906 314120
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Daniela Koleková Ing.
vedúca kancelárie GR 
daniela.kolekova@sazp.sk
048 4374111, 0908 919522
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Kancelária generálneho riaditeľa  
Katarína Kolesárová Ing.
vedúci odboru riadenia projektov 1 
Odbor riadenia projektov 1 
katarina.kolesarova@sazp.sk
, ,
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Kamila Kolivošková Mgr.
špecialista na EM 
Odbor environmentálneho manažérstva 
kamila.kolivoskova@sazp.sk
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky  
Ľubica Koreňová Ing.
špecialista – voda a doprava 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
lubica.korenova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Kováčová Ing.
špecialista EIA/SEA 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.kovacova@sazp.sk
048 4374163, 0915 595184
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Krajčová Ing.
vedúca odboru ekonomiky 
Odbor ekonomiky 
jana.krajcova@sazp.sk
048 4374124, 0917 540632
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Alexander Králik Ing.
špecialista na využitie krajiny 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
alexander.kralik@sazp.sk
048 4374173
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Beata Kročková Ing.
špecialista – pôda a poľnohospodárstvo 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
beata.krockova@sazp.sk
048 4374152
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Žaneta Kubášová Ing.
Kontrolór HA3 
Odbor riadenia projektov 1 
zaneta.kubasova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Alica Kučerová Ing.
manažér osvetových aktivít 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
alica.kucerova@sazp.sk
048 4374183, 0907 907205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Iveta Kureková Ing.
redaktorka Enviromagazínu 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
iveta.kurekova@sazp.sk
048 4374122, 0907 854204
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Miroslava Lacková Ing.
špecialista EŠ 
Odbor environmentálnych služieb 
miroslava.lackova@sazp.sk
046 5425093
Dlhá 3, Prievidza, 971 01
Sekcia environmentalistiky  
Lucia Lamošová Ing.
špecialista na hodnotenie mestského životného prostredie 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
lucia.lamosova@sazp.sk
041 5070913
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Dana Lapešová RNDr.
vedúca oddelenia Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
dana.lapesova@sazp.sk
02 32131617, 0905 968146
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky  
Karol Lendel Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
karol.lendel@sazp.sk
0906 314130
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Lieskovská Ing.
vedúca odboru informačnej podpory environmentálnej politiky 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky 
zuzana.lieskovska@sazp.sk
048 4374132, 0905 651980
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Peter Líška Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
peter.liska@sazp.sk
048 4374252
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Lišková Ing.
špecialista IPKZ 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.liskova@sazp.sk
048 4374161, 0915 595205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Oskár Lülei Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
oskar.lulei@sazp.sk
0906 314178
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jakub Lupták Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
jakub.luptak@sazp.sk
0906 314138, 0905 887248
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
František Luterančík Ing.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
frantisek.luterancik@sazp.sk
048 4374 241, 0907 824255
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Michal Maco Mgr.
generálny riaditeľ 
michal.maco@sazp.sk
048 4374110, 0907 858655
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Alexandra Machanová Mgr.
koordinátor HA1 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
alexandra.machanova@sazp.sk
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Ján Majer Ing.
manažér projektov a daní 
Odbor ekonomiky 
jan.majer@sazp.sk
048 4374148
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Michaela Majerová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
michaela.majerova@sazp.sk
0906 314032
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Marák Mgr.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
peter.marak@sazp.sk
048 4374 261
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Veronika Marková Mgr.
projektový manažér 
Odbor legislatívno-právny 
veronika.markova@sazp.sk
0906 314184
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Boris Martinka Ing.
kontrolór realizácie aktivít a posudzovateľ predložených žiadostí 
Odbor riadenia projektov 2 
boris.martinka@sazp.sk
02 32131618, 0905 314429
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Kristína Maur Mgr.
koordinátor auditov a certifikačných overovaní 
Odbor metodiky a monitorovania 
kristina.maur@sazp.sk
0906 314027, 0917 581402
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marián Měrka
špecialista na sídla, regióny a GIS 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
marian.merka@sazp.sk
041 5070922
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Tomáš Mičík Bc.
špecialista na environmentálnu regionalizáciu, GIS a PC siete 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
tomas.micik@sazp.sk
041 5070924
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky