Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 382
Alexandra Harvilaková Mgr.
projektový asistent NP3 
Odbor riadenia projektov 1 
alexandra.harvilakova@sazp.sk
0915 595206
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Milan Haviar MSc.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
milan.haviar@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jaromír Helma Ing., PhD.
špecialista EZ 
Odbor environmentálnych služieb 
jaromir.helma@sazp.sk
048 4374165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Dorota Hericová Ing.
špecialista - ovzdušie 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
dorota.hericova@sazp.sk
048 4374152
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Terézia Herková Mgr.
vedúca odboru personalistiky 
Odbor personalistiky 
terezia.herkova@sazp.sk
048 4374118, 0908 967970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Andrea Hiklová Mgr.
kontrolór HA3 
Odbor riadenia projektov 1 
andrea.hiklova@sazp.sk
048 4374249
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Miloslav Hlaváček
grafik 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
miloslav.hlavacek@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Slávka Hnátová
pomocný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
slavka.hnatova@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Milan Hodas Ing.
špecialista na ekológiu a krajinné plánovanie 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
milan.hodas@sazp.sk
041 5070921, 0905 887001
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Miroslav Holzmann Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trnava 
Malá regionálna kancelária Trnava 
miroslav.holzmann@sazp.sk
Zavarská 11/G, Trnava, 917 01
Sekcia plánu obnovy  
Ľuboš Homza Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
lubos.homza@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Erika Horná
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trnava 
Malá regionálna kancelária Trnava 
erika.horna@sazp.sk
Zavarská 11/G, Trnava, 917 01
Sekcia plánu obnovy  
Natália Horňáková Bc.
marketingový manažér 
Odbor metodiky a publicity 
natalia.hornakova@sazp.sk
0907 185892
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Ivan Horný Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trnava 
Malá regionálna kancelária Trnava 
ivan.horny@sazp.sk
Zavarská 11/G, Trnava, 917 01
Sekcia plánu obnovy  
Jozef Hort Bc.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
jozef.hort@sazp.sk
048/4374133
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentálnej informatiky  
Petra Horváthová Mgr.
administrátor on-line aplikácií 
Odbor informačných systémov 
petra.horvathova@sazp.sk
048 4374119
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Petronela Horváthová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
petronela.horvathova@sazp.sk
0906 314021
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Annamária Horváthová
brigádnička - na sekretariáte 
Sekretariát R-SFEÚ 
annamaria.horvathova@sazp.sk
0906 314020
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Dana Hozová Ing.
finančný manažér 2 
Odbor krízového riadenia 
dana.hozova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Zuzana Hrašková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
zuzana.hraskova@sazp.sk
0906 314116
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Hrašková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
zuzana.hraskova2@sazp.sk
0906 314146
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Adela Hritzová Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trenčín 
Malá regionálna kancelária Trenčín 
adela.hritzova@sazp.sk
Legionárska 7158/5, Trenčín, 911 01
Sekcia plánu obnovy  
Beáta Hrnčiarová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
beata.hrnciarova@sazp.sk
048 4374256
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Silvána Hrušovska PaedDr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
silvana.hrusovska@sazp.sk
0906 314119
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marek Hubáček Ing.
vedúci odboru 
Odbor informačných systémov 
marek.hubacek@sazp.sk
048 4374 154
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Zuzana Hudeková Ing. PhD.
špecialista na akčné plány v oblasti adaptácie na zmenu klímy 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
zuzana.hudekova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Stanislav Hupian
grafik, web dizajnér 
Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky 
stano.hupian@sazp.sk
048 4374285
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Chabanová Ing.
Koordinátor HA 6 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
katarina.chabanova@sazp.sk
048 4374294
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Dana Chlpošová Ing., PhD.
riaditeľka Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
dana.chlposova@sazp.sk
0907 200034
Farská 7, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Miroslav Chudoba Mgr.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
miroslav.chudoba@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Erika Igondová Mgr., PhD.
krajinný ekológ 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
erika.igondova@sazp.sk
041 5070915
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Veronika Ištenešová Mgr.
administrátor projektového riadenia 
Odbor riadenia projektov 2 
veronika.istenesova@sazp.sk
048 4374126
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Marek Izsmán Mgr.
kontrolór HA1 
Odbor riadenia projektov 1 
marek.izsman@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Martin Jakuš Ing.
špecialista na odpadové hospodárstvo 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
martin.jakus@sazp.sk
0905 887068
Rožnavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Sylvia Jančeková Ing.
projektová manažérka 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
sylvia.jancekova@sazp.sk
0906 314125
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marek Jančuv Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
marek.jancuv@sazp.sk
0906 314131
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jaroslav Janko Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
jaroslav.janko@sazp.sk
0906 314140, 0915 885791
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ján Jankovský Ing.
špecialista personálnej administratívy 
Odbor personalistiky 
jan.jankovsky@sazp.sk
048 4374135
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Erika Janská Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
erika.janska@sazp.sk
0906 314132
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Lenka Janšová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
lenka.jansova@sazp.sk
0906 314150
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivana Jašíková Ing.
projektový manažér RCBD 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
ivana.jasikova@sazp.sk
0908 911343
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Marcel Javor
IT administrátor 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
marcel.javor@sazp.sk
048 4374206
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Branislav Juhás Mgr.
vedúci odboru právnych služieb 
Odbor právnych služieb 
branislav.juhas@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Samuel Jurčovič
manažér pre administráciu a archiváciu projektov č.2 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
samuel.jurcovic@sazp.sk
0906 314044
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miriam Jurková Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice, poverená zastupovaním riaditeľa 
Veľká regionálna kancelária Košice 
miriam.jurkova@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Slavka Jurkovičová Mgr.
špecialista na zelené verejné obstarávanie 
Odbor environmentálneho manažérstva 
slavka.jurkovicova@sazp.sk
0915 595204
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Renáta Kaasová Mgr.
manažér pre administráciu a archiváciu projektov č.1 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
renata.kaasova@sazp.sk
0906 314030
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Dominika Kaisová RNDr., PhD.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
dominika.kaisova@sazp.sk
041 5070917
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Martina Kapitáň Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
martina.kapitan@sazp.sk
0906 314177
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Kapusta Mgr.
špecialista - biota a ochrana prírody 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
peter.kapusta@sazp.sk
048 4374147, 0915 595197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky