Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 330
Andrea Dudková Ing.
špecialista na environmentálne označovanie produktov 
Odbor environmentálneho manažérstva 
andrea.dudkova@sazp.sk
0917 390679
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Ivan Dulgerov
programátor, SW architekt 
Odbor informačných systémov 
ivan.dulgerov@sazp.sk
048 4374141
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Zuzana Ďuriančíková Ing.
špecialista EZ 
Odbor environmentálnych služieb 
zuzana.duriancikova@sazp.sk
048 4374245
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Dzivaková Ing.
metodik 1 
Odbor metodiky 
katarina.dzivakova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Zuzana Dzurošková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
zuzana.dzuroskova@sazp.sk
0906 314135
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Renáta Džoganíková Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
renata.dzoganikova@sazp.sk
, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Erik Džurina Mgr.
právnik 
Odbor legislatívno-právny 
erik.dzurina@sazp.sk
0906 314033
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Fábiková Ing.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
zuzana.fabikova@sazp.sk
048 4374138
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Tomáš Fekete Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
tomas.fekete@sazp.sk
0906 314161
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Imrich Fekete Mgr.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
imrich.fekete@sazp.sk
048 4374 243, 0907 823190
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Filip Fiala Mgr.
právnik - metodik 
Odbor metodiky 
filip.fiala@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Zuzana Fortiaková
všeobecný účtovník 
Odbor ekonomiky 
zuzana.fortiakova@sazp.sk
048 4374121
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Viera Franeková
mzdový účtovník 
Odbor personalistiky 
viera.franekova@sazp.sk
048 4374115
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor personalistiky  
Silvia Fraňová Ing., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
silvia.franova@sazp.sk
048 4374257, 0918 878085
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Norbert Galaba Mgr.
právnik 
Odbor právnych služieb 
norbert.galaba@sazp.sk
048 4374290, 0915 595180
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Mária Garčárová Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o sídla a regióny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070927, 0907 850139
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Ivan Gašpar Ing.
riaditeľ Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
ivan.gaspar@sazp.sk
0907 180136
, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Rudolf Gašparovič Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
rudolf.gasparovic@sazp.sk
0906 314147
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marián Gebrlín Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
marian.gebrlin@sazp.sk
0906 314010, 0915 595199
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Gabriela Gergelová Ing., Mgr.
manažér pre metodiku a nezrovnalosti 
Odbor metodiky a monitorovania 
gabriela.gergelova@sazp.sk
0906 314013
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslava Gogová Mgr.
vedúca oddelenia technickej pomoci a ľudských zdrojov 
Oddelenie technickej pomoci a ľudských zdrojov 
miroslava.gogova@sazp.sk
0906 314008
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martina Gogová Ing. arch.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
martina.gogova@sazp.sk
, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Ján Gomboš Mgr.
geoinformatik 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
jan.gombos@sazp.sk
048 4374292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Peter Gonos
správca budov, vodič 
Odbor prevádzky a správy majetku 
peter.gonos@sazp.sk
048 4374191, 0905 214970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Renáta Grófová Ing.
vedúca oddelenia informačných nástrojov a reportingu 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie informačných nástrojov a reportingu 
renata.grofova@sazp.sk
048 4374151, 0915 595202
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Lenka Gubová Mgr.
kontrolór realizácie aktivít a posudzovateľ predložených žiadostí 
Odbor riadenia projektov 2 
lenka.gubova@sazp.sk
048 4374263, 0915 595 045
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Miroslava Guňovská Ing.
stavebný inžinier - energetik 2 
miroslava.gunovska@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Tatiana Guštafíková Ing.
špecialista na dobrovoľné environmentálne schémy 
Odbor environmentálneho manažérstva 
tatiana.gustafikova@sazp.sk
048 4374288
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Janka Guzmová Ing.
špecialista pre spoluprácu s EEA 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
janka.guzmova@sazp.sk
048 4374282
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Jozef Halaška Ing.
Vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
jozef.halaska@sazp.sk
0906 314175
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martina Halová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení. 
martina.halova@sazp.sk
0906 314180
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Tatiana Hamranová
grafik, špecialista na vizuál 
Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky 
tatiana.hamranova@sazp.sk
048 4374284, 0915 576288
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jaromír Helma Ing., PhD.
špecialista EZ 
Odbor environmentálnych služieb 
jaromir.helma@sazp.sk
048 4374165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Dorota Hericová Ing.
špecialista - ovzdušie 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
dorota.hericova@sazp.sk
048 4374152
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Terézia Herková Mgr.
vedúca odboru personalistiky 
Odbor personalistiky 
terezia.herkova@sazp.sk
048 4374118, 0908 967970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor personalistiky  
Andrea Hiklová Mgr.
kontrolór HA3 
Odbor riadenia projektov 1 
andrea.hiklova@sazp.sk
048 4374249
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Milan Hodas Ing.
špecialista na ekológiu a krajinné plánovanie 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
milan.hodas@sazp.sk
041 5070921, 0905 887001
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Ľuboš Homza Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
lubos.homza@sazp.sk
, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Erika Horná
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trnava 
Malá regionálna kancelária Trnava 
erika.horna@sazp.sk
, Trnava, 917 01
Sekcia plánu obnovy  
Natália Horňáková Bc.
riaditeľka odboru marketingu 
Odbor marketingu 
natalia.hornakova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Tatiana Horňanová Ing.
špecialista EŠ 
Odbor environmentálnych služieb 
tatiana.hornanova@sazp.sk
0907 850134
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jozef Hort Bc.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
jozef.hort@sazp.sk
048/4374133
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentálnej informatiky  
Petra Horváthová Mgr.
administrátor on-line aplikácií 
Odbor informačných systémov 
petra.horvathova@sazp.sk
048 4374119
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Petronela Horváthová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
petronela.horvathova@sazp.sk
0906 314021
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Annamária Horváthová
brigádnička - na sekretariáte 
Sekretariát R-SFEÚ 
annamaria.horvathova@sazp.sk
0906 314020
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Hrašková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
zuzana.hraskova@sazp.sk
0906 314116
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Mária Hrašková
asistentka riaditeľa sekcie fondov EÚ 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
maria.hraskova@sazp.sk
0906 314012, 0908 765700
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Hrašková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
zuzana.hraskova2@sazp.sk
0906 314146
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Adela Hritzová Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trenčín 
Malá regionálna kancelária Trenčín 
adela.hritzova@sazp.sk
, Trenčín, 841 04
Sekcia plánu obnovy  
Beáta Hrnčiarová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
beata.hrnciarova@sazp.sk
048 4374256
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ