Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 382
Bibiána Demeterová JUDr.
právnik 
Odbor legislatívno - právny 
bibiana.demeterova@sazp.sk
0906 314152
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Monika Deneva Ing.
riaditeľka odboru krízového riadenia 
Odbor krízového riadenia 
monika.deneva@sazp.sk
0907 185447
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Zuzana Dobrotková Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
zuzana.dobrotkova@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Radovan Dobrovič Ing., PhD.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
radovan.dobrovic@sazp.sk
0906 314001, 0905 944378
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Svetlana Dobrovičová Ing., PhD.
Vedúca odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
svetlana.dobrovicova@sazp.sk
0906 314134, 0905 887286
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivan Doletina Ing.
projektový manažér RÚSES II 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
ivan.doletina@sazp.sk
048 4374247
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Soňa Dömötörová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
sona.domotorova@sazp.sk
0906 314151
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Igor Donoval Ing.
riaditeľ Malej regionálnej kancelárie Trnava 
Malá regionálna kancelária Trnava 
igor.donoval@sazp.sk
0907 200635
Zavarská 11/G, Trnava, 917 01
Sekcia plánu obnovy  
Alexander Drexler Ing.
špecialista na verejné obstarávanie a zmluvy 
Odbor verejného obstarávania 
alexander.drexler@sazp.sk
048 4374182
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Dominika Droppová Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Liptovský Mikuláš 
Malá regionálna kancelária Liptovský Mikuláš 
dominika.droppova@sazp.sk
Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, Liptovský Mikuláš, 031 01
Sekcia plánu obnovy  
Martin Ďuďák Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trenčín 
Malá regionálna kancelária Trenčín 
martin.dudak@sazp.sk
Legionárska 7158/5, Trenčín, 911 01
Sekcia plánu obnovy  
Andrea Dudková Ing.
špecialista na environmentálne označovanie produktov 
Odbor environmentálneho manažérstva 
andrea.dudkova@sazp.sk
0917 390679
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Ivan Dulgerov
programátor, SW architekt 
Odbor informačných systémov 
ivan.dulgerov@sazp.sk
048 4374141
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Zuzana Ďuriančíková Ing.
špecialista EŠ 
Odbor environmentálnych služieb 
zuzana.duriancikova@sazp.sk
048 4374245, 0907 850134
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Dziváková Ing.
metodik 
Odbor metodiky a publicity 
katarina.dzivakova@sazp.sk
0907 189557
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Zuzana Dzurošková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
zuzana.dzuroskova@sazp.sk
0906 314135
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Renáta Džoganíková Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
renata.dzoganikova@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Erik Džurina Mgr., LL.M.
právnik 
Odbor legislatívno-právny 
erik.dzurina@sazp.sk
0906 314033
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Fábiková Ing.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
zuzana.fabikova@sazp.sk
048 4374138
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Róbert Fejko Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Prešov 
Malá regionálna kancelária Prešov 
robert.fejko@sazp.sk
Levočská 6115/3, Prešov, 080 01
Sekcia plánu obnovy  
Tomáš Fekete Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
tomas.fekete@sazp.sk
0906 314161
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Imrich Fekete Mgr.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
imrich.fekete@sazp.sk
048 4374 243, 0907 823190
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Filip Fiala Mgr.
právnik 
Odbor metodiky a publicity 
filip.fiala@sazp.sk
0907 199229
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Zuzana Fortiaková
všeobecný účtovník 
Odbor ekonomiky 
zuzana.fortiakova@sazp.sk
048 4374121
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Viera Franeková
mzdový účtovník 
Odbor personalistiky 
viera.franekova@sazp.sk
048 4374115
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Silvia Fraňová Ing., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
silvia.franova@sazp.sk
048 4374257, 0918 878085
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Eva Gabaľová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
eva.gabalova@sazp.sk
0906 314150
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Norbert Galaba Mgr.
právnik 
Odbor právnych služieb 
norbert.galaba@sazp.sk
048 4374290, 0915 595180
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Mária Garčárová Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o sídla a regióny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070927, 0907 850139
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Ivan Gašpar Ing.
riaditeľ Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
ivan.gaspar@sazp.sk
0907 180136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Rudolf Gašparovič Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
rudolf.gasparovic@sazp.sk
0906 314147
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marián Gebrlín Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
marian.gebrlin@sazp.sk
0906 314010, 0915 595199
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Pavel Gender Mgr.
správca budov a majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
pavel.gender@sazp.sk
048 4374181, 0905 314428
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Gabriela Gergelová Ing., Mgr.
manažér pre metodiku a nezrovnalosti 
Odbor metodiky a monitorovania 
gabriela.gergelova@sazp.sk
0906 314013
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Renáta Gešvantnerová
manažér pre publicitu 
Odbor metodiky a publicity 
renata.gesvantnerova@sazp.sk
0915 595198
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Marek Glevaňák Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marek.glevanak@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Miroslava Gogová Mgr.
vedúca oddelenia technickej pomoci a ľudských zdrojov 
Oddelenie technickej pomoci a ľudských zdrojov 
miroslava.gogova@sazp.sk
0906 314008
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martina Gogová Ing. arch.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
martina.gogova@sazp.sk
Farská 7, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Ján Gomboš Mgr.
geoinformatik 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
jan.gombos@sazp.sk
048 4374292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Peter Gonos
správca budov, vodič 
Odbor prevádzky a správy majetku 
peter.gonos@sazp.sk
048 4374191, 0905 214970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Valéria Gregorová Ing., PhD.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Bratislava 
Veľká regionálna kancelária Bratislava 
valeria.gregorova@sazp.sk
Prievozská 4A, Bratislava, 821 09
Sekcia plánu obnovy  
Renáta Grófová Ing.
vedúca oddelenia informačných nástrojov a reportingu 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie informačných nástrojov a reportingu 
renata.grofova@sazp.sk
048 4374151, 0915 595202
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Lenka Gubová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov 2 
lenka.gubova@sazp.sk
048 4374263, 0915 595 045
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Miroslava Guňovská Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Bratislava 
Veľká regionálna kancelária Bratislava 
miroslava.gunovska@sazp.sk
Prievozská 4A, Bratislava, 821 09
Sekcia plánu obnovy  
Tatiana Guštafíková Ing.
špecialista na dobrovoľné environmentálne schémy 
Odbor environmentálneho manažérstva 
tatiana.gustafikova@sazp.sk
048 4374288
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Janka Guzmová Ing.
špecialista pre spoluprácu s EEA 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
janka.guzmova@sazp.sk
048 4374282
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Jana Hájičková Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Lučenec 
Malá regionálna kancelária Lučenec 
jana.hajickova@sazp.sk
Vajanského 4, Lučenec, 984 01
Sekcia plánu obnovy  
Jozef Halaška Ing.
Vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
jozef.halaska@sazp.sk
0906 314175
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martina Halová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení. 
martina.halova@sazp.sk
0906 314180
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Tatiana Hamranová
grafik, špecialista na vizuál 
Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky 
tatiana.hamranova@sazp.sk
048 4374284, 0915 576288
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky