Odprášenie koksovej služby VKB1

Odprášenie koksovej služby VKB1

  • 03.09.2021 15:25

Cieľom projektu ukončeného v máji 2021 bola modernizácia systému zachytávania emisií za účelom zníženia množstva tuhých znečisťujúcich látok (TZL) unikajúcich do ovzdušia a...