Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a. s.

Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a. s.

  • 03.09.2021 14:47

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2021 bolo zníženie emisného zaťaženia ovzdušia v okolí tlakovej zlievarne, ktorá je súčasťou uceleného priemyselného areálu spoločnosti Fagor...