Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici

Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica ǀ okres Banská Štiavnica ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 
 
 
 
 
 
 
Zrealizovaním projektu v júni 2019 bola podporená infraštruktúra na zber BRKO v Banskej Štiavnici.  Na projekt boli mestskému podniku schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 1,6 milióna eur. Cieľ projektu bol dosiahnutý prostredníctvom rozšírenia zberného dvora, výstavbou kompostárne a obstaraním strojno-technologického vybavenia s príslušenstvom. Vybudovaním mestskej kompostárne sa vytvorila potrebná kapacita na zhodnocovanie BRKO vrátane kuchynského bioodpadu z domácností so zabezpečením hygienizácie bioodpadu. Hygienizácia je proces inaktivácie mikróbov a patogénnych organizmov v kuchynskom a reštauračnom odpade pomocou fermentora s dopravníkovým systémom. Prínosom projektu je zvýšenie kapacity pre triedenie KO (1 865 t/rok) a kapacity pre zhodnocovanie odpadov (1 600 t/rok). Environmentálnym prínosom projektu je zníženie znečistenia životného prostredia v meste a jeho okolí.

Fotogaléria

Vytlačiť