Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno

Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno

Mesto Brezno ǀ okres Brezno ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bolo minimalizovanie vzniku odpadov prostredníctvom nákupu strojno-technologického vybavenia pre potreby mestskej kompostárne. Na projekt boli mestu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 1,06 milióna eur. Realizáciou projektu mesto skompletizovalo odpadový servis, zaviedlo separáciu DSO a zefektívnilo triedenie BRO. V rámci projektu boli mestom zakúpené zberné nádoby, zvozová technika a obslužné zariadenia. Prínosom projektu je zníženie objemu KO, úspora ekonomických zdrojov a zlepšenie kvality života obyvateľov mesta.

Fotogaléria

Vytlačiť