Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie"

Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie"

Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie"

Združenie obcí pre separovaný zber „Hont-Poiplie“ ǀ okresy Krupina, Veľký Krtíš, Levice ǀ Banskobystrický a Nitriansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 560 ks záhradných kompostérov s objemom 1 050 l do domácností obyvateľov dvadsiatich obcí združenia Hont-Poiplie v okrese Krupina (Rykynčice), v okrese Veľký Krtíš (Balog nad Ipľom, Dolinka, Ďurkovce, Hrušov, Kosihy nad Ipľom, Širákov, Veľká Čalomija, Vinica) a v okrese Levice (Bielovce, Dolné Semerovce, Horné Semerovce, Horné Turovce, Hrkovce, Ipeľské Úľany, Kubáňovo, Lontov, Tupá, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 165-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť