Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok – juh

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok – juh

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok – juh

Združenie obcí Mikroregiónu Chopok – juh ǀ okres Brezno ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 474 záhradných kompostérov s objemom 1 064 l do domácností obyvateľov siedmych obcí združenia Chopok - juh v okrese Brezno (Bystrá, Jasenie, Mýto pod Ďumbierom, Nemecká, Podbrezová, Predajná, Ráztoka). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 172-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť