Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO pre Mikroregión Východný Hont

Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO pre Mikroregión Východný Hont

Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO pre Mikroregión Východný Hont

Mikroregión Východný Hont ǀ okres Krupina a okres Veľký Krtíš ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 470 ks záhradných kompostérov s objemom 1 050 l do domácností obyvateľov deviatich obcí združenia mikroregiónu Východný Hont v okrese Krupina (Lackov, Litava, Senohrad) a v okrese Veľký Krtíš (Dačov Lom, Dolné Plachtice, Horné Plachtice, Príbelce,  Stredné Plachtice, Sucháň).  Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške 165-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť