Triedený zber komunálnych odpadov v Žarnovici

Triedený zber komunálnych odpadov v Žarnovici

mesto Žarnovica ǀ okres Žarnovica ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

Projekt s výškou schválených finančných prostriedkov viac ako 156-tisíc eur bol úspešne ukončený v novembri 2017. Cieľom projektu bolo zvýšenie kapacity triedeného zberu KO a úprava BRO pred jeho zhodnotením pre okresné mesto Žarnovica a obce: Kľak, Grúň, Hrabičov, Veľké Pole, Píla, Rudno nad Hronom, Voznica, Bzenica, Hodruša Hámre, Dolná Ždaňa. Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o., nákupom hnuteľného majetku a zariadení zvýšil kapacitu triedeného zberu KO o 163 t ročne, ako aj triedeného BRO na 163 t ročne. Výhodou techniky nakúpenej v rámci projektu je okrem iného možnosť mobilného zberu BRO, čo umožňuje spracovanie vzniknutého odpadu priamo na mieste jeho vzniku a následný odvoz spracovaného odpadu do areálu zberného dvora.  Realizáciou projektu financovaného z prostriedkov EÚ boli vytvorené dve nové pracovné miesta pre marginalizovanú skupinu občanov.

Fotogaléria

Vytlačiť