Združenie obcí - Čistý Liptov predchádza vzniku BRKO kompostovaním

Združenie obcí - Čistý Liptov predchádza vzniku BRKO kompostovaním

Združenie obcí - Čistý Liptov predchádza vzniku BRKO kompostovaním

Združenie obcí Čistý Liptov ǀ okres Liptovský Mikuláš ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov dvadsiatich dvoch obcí združenia Čistý Liptov (Beňadiková, Bobrovček, Bukovina, Huty, Ižipovce, Jakubovany, Jamník, Konská, Kvačany, Liptovská Anna, Liptovská Kokava, Liptovská Sielnica, Liptovské Beharovce, Liptovské Matiašovce, Liptovský Ondrej, Liptovský Trnovec, Malé Borové, Pavlova Ves, Pavčina Lehota, Prosiek, Veľké Borové, Závažná Poruba). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške takmer 182-tisíc eur. Obstarané boli dva druhy kompostérov s objemom 800 l (1 375 ks) a 1 000 l (488 ks).  Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť