Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov BRKO na území obce Nesluša

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov BRKO na území obce Nesluša

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov BRKO na území obce Nesluša

Obec Nesluša ǀ okres Kysucké Nové Mesto ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov obce. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 149-tisíc eur. Obstaraných bolo 1 039 ks kompostérov s objemom 1 050 l. Obyvateľom obce bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obci a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť