Obstaranie záhradných kompostérov pre združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG

Obstaranie záhradných kompostérov pre združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG

Obstaranie záhradných kompostérov pre združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG

Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG ǀ okres Liptovský Mikuláš ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov desiatich obcí združenia stredného Liptova EKOLÓG  (Dúbrava, Galovany, Gôtovany, Lazisko, Liptovské Kľačany, Ľubeľa, Malatíny, Partizánska Ľupča, Svätý Kríž, Vlachy). Obstarané boli tri druhy kompostérov s objemom 800 l (1 190 ks), 980 l (533 ks) a 1 050 l (105 ks). Na projekt boli združeniu obcí schválené celkové finančné prostriedky vo výške 195-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť