Kompostujeme v Rajeckej doline

Kompostujeme v Rajeckej doline

PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov ǀ okres Žilina ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 328 ks záhradných kompostérov s objemom 1 000 l do domácností obyvateľov piatich obcí združenia Prameň v okrese Žilina (Kamenná Poruba, Konská, Kunerad, Stránske, Zbyňov). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 161-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť