Zberný dvor obce Lokca

Zberný dvor obce Lokca

 • 26.05.2021 12:36

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo komplexné vybudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci prostredníctvom výstavby zberného dvora a nákupu...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Združenie obcí Havran - Dolný Liptov

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Združenie obcí Havran - Dolný Liptov

 • 26.05.2021 12:36

Cieľom projektu ukončeného v október 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostujeme v Rajeckej doline

Kompostujeme v Rajeckej doline

 • 02.06.2021 17:19

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 328 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 26.05.2021 12:37

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 26.05.2021 12:37

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom kompostérov v obci Východná

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom kompostérov v obci Východná

 • 26.05.2021 12:37

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Záhradné kompostéry na predchádzanie vzniku BRKO v domácnostiach pre obec Sučany

Záhradné kompostéry na predchádzanie vzniku BRKO v domácnostiach pre obec Sučany

 • 26.05.2021 12:37

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 26.05.2021 12:37

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Odstraňovanie bariér na vodnom toku Turiec, rkm 7,530

Odstraňovanie bariér na vodnom toku Turiec, rkm 7,530

 • 26.05.2021 12:37

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo spriechodnenie migračnej bariéry na existujúcej hati na toku Turiec - rkm 7,530 v meste Martin vybudovaním nového rybovodu a zabezpečenie...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Liptovská Lúžná prostredníctvom zakúpenia kompostérov

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Liptovská Lúžná prostredníctvom zakúpenia kompostérov

 • 20.05.2021 15:54

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Horná Štubňa

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Horná Štubňa

 • 26.05.2021 12:38

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov v Meste Trstená

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov v Meste Trstená

 • 26.05.2021 12:38

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Oravská Lesná

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Oravská Lesná

 • 26.05.2021 12:38

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Kompostéry pre zhodnocovanie BRKO v Obci Klokočov

Kompostéry pre zhodnocovanie BRKO v Obci Klokočov

 • 26.05.2021 12:38

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Tvrdošíne

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Tvrdošíne

 • 26.05.2021 12:39

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 26.05.2021 12:39

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc

 • 26.05.2021 12:42

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 560 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Oravskej Polhore

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Oravskej Polhore

 • 26.05.2021 12:38

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Združenie obcí - Čistý Liptov predchádza vzniku BRKO kompostovaním

Združenie obcí - Čistý Liptov predchádza vzniku BRKO kompostovaním

 • 26.05.2021 12:40

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 26.05.2021 12:40

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 26.05.2021 12:41

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 26.05.2021 12:41

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Obstaranie záhradných kompostérov pre združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG

Obstaranie záhradných kompostérov pre združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG

 • 26.05.2021 12:42

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRO v meste Krásno nad Kysucou

Predchádzanie vzniku BRO v meste Krásno nad Kysucou

 • 26.05.2021 12:47

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Olešná

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Olešná

 • 26.05.2021 12:43

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 26.05.2021 12:44

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 26.05.2021 12:45

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 26.05.2021 12:46

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Terchová

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Terchová

 • 26.05.2021 12:45

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 26.05.2021 12:44

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 26.05.2021 12:48

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zberný dvor na separáciu odpadu - obec Hruštín

Zberný dvor na separáciu odpadu - obec Hruštín

 • 26.05.2021 12:49

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zabezpečenie komplexného systému triedenia KO v rámci katastrálneho územia obce prostredníctvom výstavby a obstarania strojno-technologického...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 26.05.2021 12:51

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 1. etapa

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 1. etapa

 • 26.05.2021 12:48

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bol inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na 13 lokalitách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja v celkovej rozlohe...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 26.05.2021 12:49

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 26.05.2021 12:50

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 100 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 26.05.2021 12:50

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zberný dvor Oravská Polhora

Zberný dvor Oravská Polhora

 • 26.05.2021 12:51

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zefektívnenie zberu vybraných zložiek odpadu prostredníctvom vybudovania zberného dvora a nákupu strojno-technologického vybavenia.

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov BRKO na území obce Nesluša

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov BRKO na území obce Nesluša

 • 26.05.2021 12:53

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Kysucké Nové Mesto

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Kysucké Nové Mesto

 • 26.05.2021 12:52

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v meste prostredníctvom výstavby zariadenia na spracovanie a zhodnocovanie BRO...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nižná

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nižná

 • 26.05.2021 12:55

Cieľom projektu ukončeného v februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostér v domácnosti = čistejšie životné prostredie Obce Vysoká nad Kysucou

Kompostér v domácnosti = čistejšie životné prostredie Obce Vysoká nad Kysucou

 • 26.05.2021 12:54

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava

 • 26.05.2021 12:53

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 512 ks záhradných kompostérov s...

Oáza čistoty – Zborov nad Bystricou

Oáza čistoty – Zborov nad Bystricou

 • 26.05.2021 12:54

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...