Zberný dvor Varín

Zberný dvor Varín

Obec Varín ǀ okres Žilina ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zavedenie efektívneho triedenia odpadov v obci prostredníctvom výstavby zberného dvora a nákupu strojno-technologického vybavenia. V rámci projektu obec zrealizovala aj informačné aktivity pre obyvateľov (informačné podujatia, brožúra, webové sídlo). Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 482-tisíc eur. Na zbernom dvore bol vybudovaný prístrešok, spevnené plochy (betónové a štrkové), oplotenie a verejné osvetlenie. Vybavenie na manipuláciu a redukciu odpadu pozostávalo zo zberového vozidla s čelným závesom, nosiča kontajnerov, veľkoobjemových kontajnerov (BRO, DSO, objemný odpad a textil), cestnej váhy, drviča BRO a miešacieho voza. Prínosom projektu je zvýšenie kapacity pre triedenie KO a zvýšenie množstva vytriedeného KO na úrovni viac ako 405 t/rok.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť