Zberný dvor Klin

Zberný dvor Klin

Obec Klin ǀ okres Námestovo ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2017 bolo komplexné vybudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci prostredníctvom výstavby zberného dvora a nákupu strojno-technologického vybavenia. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 252-tisíc eur. Realizáciou projektu obec vytvorila podmienky pre efektívnejšiu a kvalitnejšiu separáciu odpadu s ľahkou dostupnosťou pre obyvateľov obce. Prínosom projektu je zlepšenie životného prostredia v obci a jej okolí.

Fotogaléria

Vytlačiť