Vybudovanie zberného dvora v obci Bešeňová

Vybudovanie zberného dvora v obci Bešeňová

Obec Bešeňová ǀ okres Ružomberok ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2017 bolo vybudovanie zberného dvora  a nákup strojno-technologického vybavenia za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov (viac ako 152 t/rok) v obci. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške takmer 290-tisíc eur. Prínosom projektu bolo zvýšenie informovanosti obyvateľov obce o separovaní odpadov, zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu v pomere k celkovému množstvu komunálneho odpadu a eliminácia vzniku čiernych skládok v obci.

Fotogaléria

Vytlačiť