Podpora triedeného zberu KO, Turzovka

Podpora triedeného zberu KO, Turzovka

mesto Turzovka ǀ okres Čadca ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

V decembri 2017 sa podarilo úspešne ukončiť projekt v oblasti odpadov realizovaný Mestským podnikom služieb Turzovka Podpora triedeného zberu KO, Turzovka. Výška schválených finančných prostriedkov predstavovala takmer 185-tisíc eur. Cieľom projektu bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu, ako aj podpora predchádzania vzniku odpadov. Hlavnou aktivitou projektu bol nákup technológií na zabezpečenie zhromažďovania zložiek komunálneho odpadu, ich manipuláciu s nimi, úpravu a zvoz, čo viedlo ku komplexnému skvalitneniu poskytovaných služieb obyvateľom mesta.

Fotogaléria

Vytlačiť