Multimediálna infokampaň pre deti základných škôl

Multimediálna infokampaň pre deti základných škôl

 • 13.01.2021 13:56

Projekt cielený na deti základných škôl I. stupňa na území Slovenskej republiky prináša nielen konkrétne učebné pomôcky na realizáciu environmentálnej výchovy detí, ktoré budú...

Zberný dvor Martinček

Zberný dvor Martinček

 • 26.03.2021 14:17

Cieľom projektu ukončeného v júli 2020 boli malé stavebné práce súvisiace s výstavbou zberného dvora a umiestnenie zberných kontajnerov na odpad vrátane potrebného technického a...

Zberný dvor obce Lokca

Zberný dvor obce Lokca

 • 24.09.2020 14:55

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo komplexné vybudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci prostredníctvom výstavby zberného dvora a nákupu...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Združenie obcí Havran - Dolný Liptov

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Združenie obcí Havran - Dolný Liptov

 • 29.10.2020 13:58

Cieľom projektu ukončeného v október 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 21.08.2020 13:26

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 02.06.2020 15:22

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom kompostérov v obci Východná

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom kompostérov v obci Východná

 • 03.12.2020 15:31

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Liptovská Lúžná prostredníctvom zakúpenia kompostérov

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Liptovská Lúžná prostredníctvom zakúpenia kompostérov

 • 19.06.2020 13:36

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Odstraňovanie bariér na vodnom toku Turiec, rkm 7,530

Odstraňovanie bariér na vodnom toku Turiec, rkm 7,530

 • 02.06.2020 14:48

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo spriechodnenie migračnej bariéry na existujúcej hati na toku Turiec - rkm 7,530 v meste Martin vybudovaním nového rybovodu a zabezpečenie...

Záhradné kompostéry na predchádzanie vzniku BRKO v domácnostiach pre obec Sučany

Záhradné kompostéry na predchádzanie vzniku BRKO v domácnostiach pre obec Sučany

 • 02.06.2020 15:20

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 12.05.2020 16:16

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Oravská Lesná

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Oravská Lesná

 • 21.08.2020 13:04

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Horná Štubňa

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Horná Štubňa

 • 12.05.2020 16:48

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov v Meste Trstená

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov v Meste Trstená

 • 28.05.2020 14:14

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Kompostéry pre zhodnocovanie BRKO v Obci Klokočov

Kompostéry pre zhodnocovanie BRKO v Obci Klokočov

 • 10.12.2019 10:12

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Oravskej Polhore

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Oravskej Polhore

 • 21.08.2020 13:38

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Tvrdošíne

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Tvrdošíne

 • 31.03.2020 16:01

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 05.03.2020 15:10

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Združenie obcí - Čistý Liptov predchádza vzniku BRKO kompostovaním

Združenie obcí - Čistý Liptov predchádza vzniku BRKO kompostovaním

 • 10.12.2019 12:28

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 10.12.2019 10:41

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...