Technológia pre triedený zber v obci Golianovo

Technológia pre triedený zber v obci Golianovo

Obec Golianovo ǀ okres Nitra ǀ Nitriansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

V rámci projektu ukončeného v decembri 2017 obec obstarala k už existujúcemu vybaveniu zberného miesta technológiu na triedenie objemného odpadu, DSO a na oddelene zbierané zložky KO v rozsahu triedeného zberu. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 203-tisíc eur. Nové technologické vybavenie pre triedený zber pozostávalo  z profesionálneho nosiča nadstavieb – transportér s hákovým nosičom kontajnerov, váhy na váženie zložiek KO, kolesového traktora, traktorovej vlečky sklápateľnej na tri strany, veľkoobjemových kontajnerov na stavebný a veľkoobjemový odpad. Vytriedené komodity sú zhromažďované na zbernom mieste a následné odvážané na ďalšie spracovanie.

Fotogaléria

Vytlačiť