Technológia pre zhodnocovanie BRO

Technológia pre zhodnocovanie BRO

MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o. ǀ okres Považská Bystrica ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2020 bola príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie BRO kompostovaním v meste Považská Bystrica, ako aj v samosprávach okresov Považská Bystrica a Púchov, kde nebolo možné zaviesť kompostovanie prostredníctvom záhradných kompostérov. Na projekt boli spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o. schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 627-tisíc eur, z toho podiel príspevku EÚ (KF) tvoril 35 %. Predmetom projektu bol nákup strojno-technologického vybavenia na zhodnocovanie BRO (zberové vozidlo s nadstavbou s rotačným systémom lisovania a vyklápačom na zber BRO, zberové vozidlo s lineárnou lisovacou nadstavbou, nákladné vozidlo s hákovým nakladačom, nakladač rýpadlo, kompostovacie vakovacie vozidlo) a veľkoobjemové kontajnery s rolovacou plachtou. Prínosom projektu je navýšenie kapacity zariadenia na zhodnocovanie odpadu o 790 t/rok.

Fotogaléria

Vytlačiť