Zberný dvor v obci Horná Poruba

Zberný dvor v obci Horná Poruba

Obec Horná Poruba ǀ okres Ilava ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v júni 2018 bolo vybudovanie zberného dvora a nákup vybavenia na podporu triedeného zberu vybraných zložiek KO v obci. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 185-tisíc eur. Realizáciou projektu sa zvýšila kapacita triedeného zberu KO a množstva vytriedeného KO na úroveň viac ako 50 t/rok. Prínosom projektu je skvalitnenie podmienok pre separovanie KO, nárast objemu zhodnocovaných odpadov a zlepšenie kvality životného prostredia elimináciou vzniku čiernych skládok v obci.

Fotogaléria

Vytlačiť