Zberný dvor v obci Brvnište

Zberný dvor v obci Brvnište

Obec Brvnište ǀ okres Považská Bystrica ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

V júni 2018 obec ukončila výstavbu a vybavenie zberného dvora manipulačnou technikou. Na projekt boli schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 243-tisíc eur. Zavedením systému triedeného zberu na území obce Brvnište bude postupne dochádzať k znižovaniu podielu zmesového komunálneho odpadu v celkovom množstve vyprodukovaných odpadov za rok. Zvýšená kapacita pre triedenie KO ako aj množstvo vytriedeného KO dosiahne úroveň 199,46 t /rok.

Fotogaléria

Vytlačiť