Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hatné

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hatné

obec Hatné ǀ okres Považská Bystrica ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Obci boli schválené finančné prostriedky vo výške takmer 140-tisíc eur na zefektívnenie a rozšírenie triedenia komunálnych odpadov prostredníctvom nákupu technologických zariadení. Od februára 2018 poskytuje obec obyvateľom komplexný systém nakladania  s odpadmi, kvalitnejšie služby a zároveň aj možnosť ekologicky pristupovať k nakladaniu s nepotrebným odpadom. Realizáciou projektu má obec všetky predpoklady na zvýšenie kapacity pre vyseparovanie 88 ton jednotlivých druhov odpadu za rok a zníženie množstva zmesového odpadu. Záujem obce, riešiť environmentálne problémy, stratégiu odpadového hospodárstva spôsobom priaznivým k životnému prostrediu a ekonomicky výhodným pre občanov, je prínosom pre dotknutý región.

Fotogaléria

Vytlačiť