Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Bánovecko

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Bánovecko

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Bánovecko

Združenie obcí Bánovecko ǀ okres Bánovce nad Bebravou ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu združenia obcí bolo predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov (1 385 ks) do domácností obyvateľov 10 obcí: Brezolupy, Dolné Naštice, Dubnička, Dvorec, Haláčovce, Ľutov, Otrhánky, Pravotice, Prusy a Ruskovce. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka projektu, ktorý bol ukončený v novembri 2018, umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním s BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obciach záujmového územia a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Na projekt boli združeniu obcí schválené celkové finančné prostriedky  viac ako 136-tisíc eur.

Fotogaléria

Vytlačiť