Intenzifikácia triedeného zberu združenia obcí Púchovskej Doliny

Intenzifikácia triedeného zberu združenia obcí Púchovskej Doliny

Intenzifikácia triedeného zberu združenia obcí Púchovskej Doliny

Združenie obcí Púchovská dolina ǀ okres Púchov ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo vybudovanie kapacít pre triedený zber komunálnych odpadov (1 266,88 t/rok) a zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom realizácie stavebných prác a nákupu strojno-technologického vybavenia zberného dvora v obci Mestečko. Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 1,2 milióna eur. Združenie obcí v rámci projektu zakúpilo traktor, čelný nakladač, jednonápravový náves, nakladač, ramenový nosič kontajnerov s hydraulickou rukou, triediacu a drviacu lopatu, štiepkovač a vaňové kontajnery. Prínosom projektu bolo zníženie znečistenia životného prostredia, eliminácia vzniku nelegálnych skládok odpadu v záujmovom území siedmich obcí v okrese Púchov (Dohňany, Mestečko, Záriečie, Vydrná, Lúky, Lysá pod Makytou a Lazy pod Makytou).

Fotogaléria

Vytlačiť